CENTAR SUNCE Obuka trenera i djece za slalom u invalidskim kolicima

Cilj projekta je  povećanje socijalne uključenosti djece s cerebralnom paralizom, u dobi od 6 do 18 godina, promicanjem slalomskog sporta u invalidskim kolicima kao načinom povećanja njihovih fizičkih sposobnosti i psiholoških prednosti

 

Hrvatski paraolimpijski odbor u suradnji sa Centrom za edukaciju i savjetovanje Sunce organizira obuku trenera za WSlalom (Wheelchair slalom). 
Obuka za trenera Wslaloma održat će se u subotu, 8. prosinca od 11 do13 sati, u prostorijama Mjesne samouprave Knežija, Albaharijeva 2. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail info@ti-si-sunce.hr .
WSlalom je novi sport za djecu s teškoćama u razvoju koji putem umjetno stvorenih prepreka u vidu poligona pomaže mališanima u invalidskim kolicima u boljem svladavanju korištenja istih te im time olakšava svakodnevno kretanje. U sklopu projekta tijekom sljedeće godine bit će održani i treninzi Wslalom za djecu u invalidskim kolicima u dobi od 6 do 18 godina.
Hrvatski paraolimpijski je partner na projektu Wheelchair slalom (Wslalom), odnosno slalom za osobe u invalidskim kolicima, čiji nositelj je Sportski savez Katalonije za osobe s cerebralnom paralizom. Cilj projekta je  povećanje socijalne uključenosti djece s cerebralnom paralizom, u dobi od 6 do 18 godina, promicanjem slalomskog sporta u invalidskim kolicima kao načinom povećanja njihovih fizičkih sposobnosti i psiholoških prednosti. 
Projekt Wslalom trajat će dvije godine, unutar čega će se provesti i pilot program u kojem će sudjelovati sva zainteresirana djeca te njihovi roditelji, učitelji, psiholozi, a sastojat će se od niza treninga Wslaloma s ciljem interakcije djece i adolescenata te razvoja motoričkih sposobnosti. 
Božica Ravlić