UDRUGA ZAMISLI Dva projekta prilagodbe literature za slijepe i slabovidne studente

Oba projekta traju do 1. ožujka 2019. godine, a u sklopu njih će se prilagođavati literatura za 22 slijepa i slabovidna studenata

 

Udruga ZAMISLI uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi projekte
prilagodbe literature za slijepe i slabovidne studente. 
Projektima je cilj omogućiti studentima s oštećenjem vida priliku za ravnopravno studiranje, odnosno pružiti im pristup svoj literaturi koja im je nužna za studiranje. Oba projekta traju do 1. ožujka 2019. godine, a u sklopu njih će se prilagođavati literatura za 22 slijepa i slabovidna studenata.
Riječ je o dva projekta: "Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente 4." koji se provodi u partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te "Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente IV.",  koji se provodi u partnerstvu sa
Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Rijeci te Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu.
Svjetlana Marijon

 

Povezane vijesti