UNICEF Nacionalni okvir za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece

Sudionici sastanka analizirali su situaciju vezanu za dijagnostiku i ranu intervenciju djece s poremećajima iz spektra autizma te dijagnostiku i ranu intervenciju mališana s drugim teškoćama


U Područnom uredu pravobraniteljice za djecu u Osijeku održan je sastanak predstavnika Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i savjetnika iz područnih ureda pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Tijekom sastanka predstavnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Đurđica Ivković, v.d. predstojnice Ureda i Melani Marković, voditeljica za rani razvoj, predstavile su aktualnosti vezane za pokretanje pilot projekta Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0-7 godina, uključujući i ranu intervenciju u Osječko-baranjskoj županiji.
Uz predstavljanje samog projekta, sudionici sastanka analizirali su situaciju vezano za dijagnostiku i ranu intervenciju djece s poremećajima iz spektra autizma, te dijagnostiku i ranu intervenciju mališana s drugim teškoćama.

Uz navedeno, predstavnice UNICEF-a upoznate su sa stanjem dječjih prava i prava mališana s teškoćama u razvoju na području Slavonije i Baranje, izazovima s kojima se svakodnevno susreću i konstruktivnim prijedlozima za poboljšanje njihova položaja.
Božica Ravlić