Djevojka s intelektualnim teškoćama koja živi u nehumanim uvjetima

PITANJE: V. P. (31) Ne mogu se praviti da ne vidim kako živi djevojka u mojem susjedstvu. Ne znam što je s njezinim roditeljima, jer nikada ih ne vidim.

 

Ponekad je voljna popričati i iz razgovora se može zaključiti da ima intelektualne teškoće. Upitala sam je ima li nekoga tko brine o njoj, skrbnika ili rođake, a ona kaže da sve može sama. Ona nije lišena poslovne sposobnosti, ali nema skrbnika i živi u nehumanim uvjetima.

Povremeno joj odnesem hranu koju primi, ali to nije rješenje. Neopisiv je nered u kojem živi. Tko može zatražiti od Centra za socijalnu skrb zaštitu osobe koja nije sposobna brinuti se o sebi? Sigurna sam treba skrbnika i pomoć, jer nitko ne bi smio živjeti kao ona.

ODGOVOR: Skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti  i osobe  koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Poslove skrbništva obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i posebni skrbnik. Vrste skrbništva su skrbništvo za djecu, skrbništvo za punoljetne osobe i posebno skrbništvo.

Svatko može obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nisu sposobne brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba o kojima su dužne skrbiti.  

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba. Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika. Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrđuju se njegove dužnosti i ovlasti. Radnje za čije poduzimanje poseban skrbnik nije ovlašten osoba poduzima samostalno. Sud će zatražiti mišljenje liječnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti kako bi se procijenilo da je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava I interese. Nakon toga SUD donosi odluku o djelomičnom ili potpunom lišenju poslovne sposobnosti.

Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove, poduzimati pravne radnje, raspolagati svojom imovinom i prihodima, već to u njeno ime i za njezin račun čini skrbnik u dogovoru i s odobrenjem centra za socijalnu skrb. Odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud će odrediti mjere, radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, placom ili drugim novčanim primanjima, upravljati imovinom, odlučiti o zapošljavanju,davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja. Poslove koji nisu određeni u sudskoj odluci o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati.

Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb staviti će pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudske odluke.

In Portal

 

Povezane vijesti