PULA Prometna akcija nadzora znaka pristupačnosti i mjesta rezerviranih za parkiranje osoba s invaliditetom

Za parkiranje na mjestima predviđenim za OSI propisana je novčana kazna u iznosu od 700 kuna, a ista kazna propisana je i za osobe s invaliditetom koje ustupe svoj znak pristupačnosti drugim osobama

 

U cilju zaštite osoba s invaliditetom i povećanja njihove sigurnosti u prometu, jučer je na području Pule od 10 do 14 sati organizirana prometna akcija nadzora znaka pristupačnosti i mjesta rezerviranih za parkiranje osoba s invaliditetom.

Osim policijskih službenika, u akciji su sudjelovali i predstavnici Društva osoba s tjelesnim invaliditetom u Puli te djelatnici Pula-parkinga.

Naime, jedan od problema na koji nailaze osobe s invaliditetom je i dostupnost mjesta za parkiranje. Često se događa da su na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom parkirana vozila drugih vozača, iako je to u suprotnosti sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o znaku pristupačnosti. Naime, parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom najbliža su ulazima, odnosno izlazima u zgrade, trgovačke centre ili neke druge objekte, zbog čega vozači često zanemaruju propise i parkiraju na mjesta koja su namijenjena parkiranju vozila osoba s invaliditetom.

Policijska uprava istarska još jednom skreće pažnju vozačima da vode računa o svojim sugrađanima s invaliditetom te da ne parkiraju na mjestima rezerviranima za parkiranje osoba za invaliditetom. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 700 kuna, a ista kazna propisana je i za osobe s invaliditetom koje ustupe svoj znak pristupačnosti drugim osobama. Naime, znak je valjan isključivo onda kada se vozilom prevozi osoba s invaliditetom na čije ime je izdan.

Budite savjesni sudionici u prometu, ne koristite mjesta za parkiranje koja vam nisu namijenjena i ne zlorabite znak pristupačnosti.

Anita Blažinović