SOIH Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske prošlu je godinu poslovala u plusu

U narednom periodu provodit će se kampanja pod sloganom 'Konvencija naša vizija - vaša misija'. SOIH ima viziju kako do 2021. povesti zaključne primjedbe na inicijalno izvješće Vlade RH o primjeni Konvencije UN-a o osobama s invaliditetom

 

U ponedjeljak, 29. travnja, u prostoru Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba održana je 5. sjednica Predsjedništva Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva SOIH-a;

2. Usvajanje Završnog računa za 2018. godinu;

3. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu;

4. Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa;

5. Predsjedanje RH Vijećem Europske unije;

6. Dogovor o Dvadesetčetvrtom hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem;

7. Treća konferencija žena s invaliditetom;

8. Sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom – izvješće;

9. Konferencija o usluzi osobne asistencije – izvješće;

10. Program aktivnosti u 2019.

11. Slobodna riječ.

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene. Utvrđeno je da je SOIH 2018. godinu završio pozitivnim poslovanjem, odnosno da su prihodi veći od rashoda.

Dogovoreno je da se na 24. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem naglasak stavi na Opći komentar broj 7, odnosno na aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u donošenju odluka i svim akivnostima te na Održive ciljeve razvoja 2030. i osobe s invaliditetom. Također su dogovorene teme simpozija - pozornost će biti posvećena zapošljavanju osoba s invaliditetom, pristupačnosti kao ljudskom pravu te ženama s invaliditetom.

 

Rečeno je kako je Konferencija o usluzi osobne asistencije bila iznimno uspješna i okupila je veliki broj sudionika. Uz plenarna izlaganja održane su tri radionice koje su iznjedrile konkretne zaključke.

U narednom periodu SOIH će s ostalim savezima 8. Centra znanja provoditi Kampanju pod sloganom 'Konvencija naša vizija- vaša misija', SOIH ima viziju kako do 2021. povesti Zaključne primjedbe odnosile su se na Inicijalno izvješće Vlade RH o primjeni Konvencije, a na Vladi je da bude provedeno. Zatim se planira sastanak s premijerom na kojem bi bio upoznat sa strateškim  dokumentima koje treba donijeti u cilju održivosti udruga i dignitetnog položaja osoba s invaliditetom –  Zakon o financiranju reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom, Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji i drugim pomagačima. S istim će biti upoznat i predsjednik Sabora

Bilo je riječi i o tome da se udrugama članicama saveza sve više obraćaju osobe s najtežim invaliditetom radi ostvarivanja prava na automobil kao ortopedsko pomagalo jer je mobilnost glavni preduvjet za kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje i sudjelovanje u svim sferama zajednice.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti