Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

"Ciljevi su nam eliminiranje barijera s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u okviru kojeg je obuhvaćeno promicanje jednakih mogućnosti te poticanje izrade standarda, primjene univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe, osiguravanje ekonomske neovisnosti, osobnog razvoja i sprečavanja siromaštva", kaže predsjednik društva Željko Pudić

Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije djeluje od 9. studenog 2002.  kao samostalna udruga. Jedina je udruga u Županiji koja okuplja osobe oboljele od multiple skleroze ili srodnih bolesti i omogućava im informiranost o pravima, vrstama usluga u zajednici, vrstama pomagala, povlasticama na koje imaju pravo, te pruža socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.
Važniji programi koje udruga  provodi su  projekt “Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta” koji se provodi kontinuirano od svibnja 2006., a financiran je u 100-postotnom  iznosu od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Tu je i projekt FIRST RADIO koji  će nuditi programsku koncepciju potpunu drukčiju od ostalih radijskih postaja i baviti se problemima osoba s invaliditetom.
- Naša udruga je prva udruga koja je dobila bespovratna sredstva iz EU za osnivanje neprofitnog radia – rekao nam je Željko Pudić,  predsjednik DMS BPŽ.

Projekti za kvalitetniji život OSI

Programi koje Društvo provodi vezani su za poboljšanje kvalitete života korisnika s invaliditetom na području Brodsko-posavske županije, smanjuju rizik od socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, otvaraju mogućnosti uključivanja OSI u sve segmente društva bez obzira na invalidnost, djeluju na svijest lokalnog stanovništva, poduzetnika i upravljačkog tijela koji dobivaju jasnu sliku o pravom stanju OSI, ograničenjima u kretanju, komunikaciji ili osposobljavanju koja su im drugi nametnuli ne razmišljajući o njihovim Željko Pudić, predsjednik Društvapotrebama, potiču međusobnu suradnju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini kroz uključivanje članova više udruga u provedbu nekih projekata ili programa.

Veliko priznanje Grada Slavonskog Broda “Štit Berislavića“  ukazuje na  kvalitetu rada Udruge, te je dodijeljeno za deset godina kontinuiranog i uspješnog djelovanja na promicanju ljudskih prava članova udruge, njihove pravne i materijalne zaštite, poticanja i iniciranja unapređenja istraživanja, liječenja i rehabilitacije, za programe uključivanja i pomoći osoba s invaliditetom u društveni, športski i kulturni život grada te zalaganje u prevladavanju teškoća oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

Kako do ekonomske neovisnosti?

Društvo poziva zainteresirane članove da se priključe organiziranom vježbanju u dvorani Vijuš pod stručnim vodstvom više fizioterapeutkinje koje će se održavati dva puta tjedno u novouređenom prostoru opremljenom odgovarajućom opremom za vježbanje.
- Ciljevi su  nam  eliminiranje barijera s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u okviru kojeg je obuhvaćeno promicanje jednakih mogućnosti, eliminiranje građevinsko-arhitektonskih, orijentacijskih i komunikacijskih prepreka, te poticanje izrade standarda, primjene univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe, osiguravanje ekonomske neovisnosti, osobnog razvoja, sprečavanja siromaštva i socijalno uključivanje kroz projekte socijalne inovacije u cilju sprečavanja institucionalizacije i smanjenja socijalne isključenosti, uvođenje u sustav usluga osobne asistencije, poticanje rehabilitacije u zajednici, te uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga, jednakog pristupa obrazovanju i cjeloživotnom učenju, zagovaranje prava osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji UN-a, a time i sprečavanje diskriminacije u okviru kojeg će se pružati informacije, pratiti primjena strateških dokumenata Konvencije, Akcijskog plana Vijeća Europe, Europske strategije za osobe s invaliditetom, te nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija - zaključuje predsjednik društva Željko Pudić.
Piše: Božica Ravlić