CENTAR PROVENTUS Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Ovom edukacijom ponudit će se primarno praktična i primjenjiva znanja, potkrepljenja s teorijom nužnom za jasnije razumijevanje unutarnjeg svijeta djeteta s teškoćama u razvoju

 

Centar Proventus organizira novi ciklus edukacije 'Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju', u Zagrebu, od 28. kolovoza do 1. rujna 2019. godine.
Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji se u svom radnom kontekstu susreću s djecom s teškoćama u razvoju. Za psihologe, edukacijske rehabilitatore, socijalne pedagoge, logopede, odgojitelje, učitelje, pedagoge, asistente u nastavi i sve ostale koji žele usvojiti nova znanja i vještine iz terapeutske igre za rad s djecom s različitim teškoćama u razvoju.
Edukacija sadrži ukupno 35 sati raspoređenih u pet dana.
Ovom edukacijom ponudit će se primarno praktična i primjenjiva znanja, potkrepljenja s teorijom nužnom za jasnije razumijevanje unutarnjeg svijeta djeteta s teškoćama u razvoju. Dakle, uz teorijski dio, edukacija će sadržavati demonstracije, iskustveni rad, gledanje video snimki procjene i rada s djecom s teškoćama, kreativne tehnike i igru.
Očekuje se da će polaznici nakon edukacije lakše razumjeti unutarnji svijet djeteta s teškoćama u razvoju.
Razumjeti specifičnosti igre i ponašanja djeteta s teškoćama u razvoju.
Imati znanje o različitim ulogama koje odrasla osoba može imati u odnosu s djetetom u igri te kada je važno upotrijebiti koju od njih.
Upoznati različite pristupe korištenja terapeutske igre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju.
Uvježbavati ne-direktivan način komunikacije s djetetom i uspostavljanje odnosa sigurnosti i povjerenja.
Uvježbati različite načine uključivanja u djetetovu igru i proširivanja djetetove igre.
Naučiti kako napisati i prezentirati terapeutsku priču za dijete.
Znati kako donositi odluke o intervencijama i postavljanju granica djetetu s teškoćama.
Imati razvijenije vještine za razgovor s roditeljima vezano uz dijete s teškoćama te prenošenje znanja o potrebnom načinu rada s djetetom.
Znati kako koristiti kreativne tehnike u radu s djecom s teškoćama.
Biti dodatno motivirani i osnaženi za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Više informacija o edukaciji te kako se prijaviti na stranici  www.centarproventus.hr.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti