Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjutorom ustima, jezikom ili obrazima

Jouse2 napredni je USB računalni miš koji osobama s invaliditetom daje mogućnost korištenja napredne računalne tehnologije

Napredna alternativa za računalnu tipkovnicu i miša bazirana na joystick kontroleru kojim se upravlja ustima, jezikom ili obrazima. Pomicanjem joysticka pomiče se i kursor miša na ekranu računala, dok se naprednije akcije postižu putem „sip-and-puff“ prekidača koji radi na principu puhanja.

Jouse2 je napredni USB računalni miš kojem je za micanje kursora miša dovoljan kratak pokret (trzaj) joysticka putem ustiju, obraza, brade ili jezika. Brzina pomicanja kursora ovisi o duljini pokreta na principu – dulji pokret, brže pomicanje. Pomicanje kursora je brzo, glatko i vrlo precizno. Putem „sip-and-puff“ prekidača koji radi na principu puhanja moguće je izvršavati razne akcije poput desnog, lijevog i duplog klika, „drag-and-drop“ akcije. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti koristiti „sip-and-puff“ prekidač zbog npr. respiratora, omogućena su dodatna dva eksterna prekidača. Za emulaciju tipkovnice koristi se JoyWrite tehnologija koja čak i omogućava korištenje Morse-ovog koda.
Jouse2 je moguće montirati na gotovo sve površine. Također, moguća je i montaža dodatnih hardverskih uređaja na sam Jouse2 poput mikrofona i web kamera. Potonje karakteristike omogućavaju da korisnik ostvaruje interakciju bez da mora nositi ikakve uređaje na sebi. Jouse2 ne zahtjeva nikakvo napajanje, kao ni softver, već se cjelokupni proces ostvaruje putem USB-a.
Više o Jouse2 možete saznati na stranici  http://www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija/  koju uređuju studenti Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Piše: Edi Grbac