NIŠTA O NAMA BEZ NAS Zahtjev za rekonstrukciju Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom

U redakciju In Portala došlo je priopćenje, potpisano od strane 23 udruge osoba s invaliditetom, kojim se traži rekonstrukcija Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja učinkovitosti. Priopćenje prenosimo u cijelosti

 

'Dvadeset i tri dolje navedene udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom s područja cijele Republike Hrvatske ovim priopćenjem javno izražavaju nezadovoljstvo radom, a podredno i sastavom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske, osnovano sukladno pravno obvezujućoj UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Konvencija) sa zadaćom davanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Iako su razlozi za nezadovoljstvo radom Povjerenstva u sadašnjem sastavu višestruki i očitovali su se (ne)radom na različitim područjima zaštite prava osoba s invaliditetom, nezainteresiranost članova Povjerenstva da se aktivno uključe u rješavanje problema zloporabe znaka pristupačnosti koji se koristi za parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom je kap koja je prelila čašu.

Nezadovoljstvo radom Povjerenstva iskazala je i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u svojem godišnjem Izvješću o radu za 2018., prigovarajući da unatoč preporuci za donošenje konkretnog mišljenja i značajnom broju predstavki upućenih Povjerenstvu od strane pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i njihovog ponavljanja u srpnju 2018. godine, Povjerenstvo, tijekom 2018. godine pa do ožujka 2019. godine (kada je predano Izvješće o radu pravobranitelja za 2018. godinu), nije izdalo više puta zatražene zaključke o iznesenim prijedlozima za rješavanje problema znaka pristupačnosti.

Povjerenstvo koje se oglušuje na potrebe velikog broja osoba s invaliditetom i preporuke pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ne ispunjava svoju zadaću te smatramo da nadležno ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske moraju učiniti sve da osiguraju poboljšanje učinkovitosti Povjerenstva.

Sukladno konvencijskom načelu 'Ništa o nama bez nas', Republika Hrvatska je obvezna aktivno uključiti osobe s invaliditetom, putem njihovih predstavničkih organizacija, u sve pravne i regulatorne postupke donošenja odluka koje se tiču zaštite njihovih prava i interesa na svim razinama upravljanja i donošenja odluka. Savjetovanja trebaju obuhvatiti organizacije koje predstavljaju široki raspon osoba s invaliditetom na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, a osobe s invaliditetom bi trebale same za sebe moći odlučivati o tome koje će ih organizacije predstavljati.

U Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom nalazi se 17 predstavnika raznih saveza udruga osoba s invaliditetom, a tek nekolicina predstavnika je osoba s invaliditetom ili roditelj osobe s invaliditetom, pri čemu većina regija nije zastupljena.

U skladu s Konvencijom i pravom da osobe s invaliditetom same odlučuju tko će ih predstavljati, niže popisane udruge iznose svoje mišljenje da je u krovno Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom nužno birati osobe s invaliditetom različitih oštećenja i roditelje osoba s invaliditetom koje je javnost prepoznala kao istaknute borce za prava osoba s invaliditetom i koji su se već dokazali svojim zalaganjem za dobrobit osoba s invaliditetom. Niže potpisane udruge ne prihvaćaju da ih nužno predstavljaju predsjednici saveza koji, pokazalo se, nisu uvijek dovoljno motivirani da se odlučno uhvate u koštac s gorućim problemima.

Pri izboru članova Povjerenstva ujedno valja voditi računa o zastupljenosti različitih regija Hrvatske kako bi najbolje zagovarali rješavanje problema na koje nailaze osobe s invaliditetom iz tih područja (npr. problem nepristupačnog trajektnog prijevoza, nedostupnosti terapija za djecu s teškoćama u razvoju koja žive na otocima).

S obzirom na sve navedeno, predlažemo izmjenu Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom na način da broj predstavnika krovnih organizacija bude maksimalno dvoje u skladu s Konvencijom, a da se u rad Povjerenstva uključe osobe s invaliditetom različitih oštećenja (ili njihovi roditelji) iz različitih dijelova Hrvatske.  

U dva navrata smo se pisanim putem obraćali Vladi Republike Hrvatske, međutim njihov odgovor je izostao. Ukoliko aktivnosti nadležnih i ovaj put izostanu, zajedničkom pritužbom ćemo se obratit UN-ovom Odboru za prava osoba s invaliditetom koji je nadležan za provedbu Konvencije, koja se krši trenutnim sastavom Povjerenstva.

UDRUGA HVIDR-a SPLIT

UDRUGA SRCE

UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN

DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA GRADA RIJEKE

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM 'SUNCE'

PLIVAČKI KLUB 'CIPAL' SPLIT

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA OSICE (Udruga osoba s invaliditetom 'Prijatelj' Matković, Udruga 'Korak dalje' Daruvar, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udruga 'Kolibrići', Udruga 'KAS' Sisak, Udruga 'Vukovarski leptirići', Udruga 'Anđeli', Udruga 'TOMS', Udruga 'UTIS', Udruga 'Djeca Pelješca')

UDRUGA ZA SINDROM DOWN 21 SPLIT

UDRUGA DRAVET SINDROM HRVATSKA

UDRUGA LASTAVICE

UDRUGA NAŠA DICA KAŠTEL NOVI

UDRUGA MLADIH PRIJATELJ

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ KNIN

INICIJATIVA ZA PRISTUPAČNI SPLIT'

In Portal

 

Povezane vijesti