PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM Obveza pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora

To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak

Na službenim web stranicama Pravobranitelja za osobe s invaliditetom (posi.hr) istaknuto je da u rujnu ove godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Za sva ostala tijela primjena ovog Zakona započinje 23. rujna 2020. godine.

- U Republici Hrvatskoj 23. rujna 2019. godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, 17/19). Za sva ostala tijela primjena ovog zakona započinje 23. rujna 2020. godine. Na taj način hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.) – objavljeno je.Kako je nadalje pojašnjeno, cilj donesene Direktive je ostvarivanje usklađenog djelovanja kako bi se osiguralo da su digitalni sadržaji u potpunosti dostupni osobama s invaliditetom, kako bi se pružila bolja kvaliteta života i putem lakšeg pristupa javnim uslugama i kulturnim sadržajima.

- To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom na način da su zadovoljena načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan) – objašnjeno je.

Ujedno je navedeno da nadzor nad provedbom ovog zakona obavlja Povjerenik za informiranje, a zakonom se propisuju novčane kazne za prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora i za odgovornu osobu.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti