Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije: Senzorna soba za djecu s teškoćama u razvoju

"Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije pokrenula je projekt sa željom da djeci s teškoćama u razvoju s područja Zagorja, u Zlataru i Krapini omoguće logopedske tretmane, kao i opremanje senzorne sobe za koju imaju osiguran prostor u Zlataru", kaže predsjednik udruge Davor Brlić

U Hrvatskoj ima oko 450.000 djece s izraženim teškoćama u govorno-jezičnom razvoju s tendencijom porasta, a nevjerojatan je podatak da s njima radi samo oko 400 logopeda. Problem je izražen posebno kod djece koja ne žive u gradu i trebaju prijevoz, što osim stresa za dijete, iziskuje materijalna davanja koja pojedine obitelji ne mogu osigurati i odustaju od tretmana. Time dijete ostaje izolirano i bez mogućnosti za  integraciju u društvo.

Logopedske usluge za djecu s teškoćama

- Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije pokrenula je projekt sa željom da djeci s teškoćama u razvoju s područja Zagorja, u Zlataru i Krapini omoguće logopedske tretmane, kao i opremanje senzorne sobe za koju imaju osiguran prostor u Zlataru.
Populaciju osoba s teškoćama jezično–govorno-glasovne komunikacije s područja Krapinsko–zagorske županije upućuje se na logopedski tretman uglavnom u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama ili SUVAG gdje su liste za Davor Brlićčekanje neprestano pune, a prijem vanjskih pacijenata je ograničen. Da je djeci nužno osigurati pomoć logopeda, potvrđuju i međunarodni akti Unescoa odnosno Unicefa, kojih je Hrvatska potpisnica. Prema njima, svako dijete s takvim teškoćama ima pravo na stručnu pomoć s ciljem boljeg akademskog uspjeha. Cilj je omogućavanje logopedske usluge djeci s teškoćama u razvoju u njihovom mjestu stanovanja te u poznatom okruženju Udruge na području grada Zlatara te Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije na području grada Krapine čime ih se ne izlaže stresu i naporu putovanja koji bi inače morali podnositi te se ujedno omogućava osiguravanjem prijevoza uključivanje u radionice i populacije djece koja zbog socijalne depriviranosti i financijskih teškoća ne bi mogla biti uključena u takav vid aktivnosti – kaže Davor Brlić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom KZŽ.

Senzorne sobe potiču jačanje svih mišićnih skupina, razvoj vizualne i taktilne percepcije, uvježbavanje finijih pokreta manipulacije-fina motorika, razvoj koordinacije oko-ruka, razlikovanje slušnih podražaja. Rezultati koji se postižu učenjem kroz igru u opremljenim senzornim sobama zahtijevaju i zapošljavanje stručnjaka. Za opremanje senzorne sobe treba osigurati 150.000 kuna, što je za one koji raspolažu financijskim sredstvima tj. državu i pojedine stanovnike mali iznos, a donacijom samo jedne i pol kune svakog stanovnika Zagorja prikupila bi se potrebna sredstva. Inicijator ove akcije Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije i njezin predsjednik Davor Brlić, prijavili su projekt na nadležne institucije,  no pozivaju sve da doprinesu ostvarenju ovog cilja u skladu sa mogućnostima, a planiraju i razna događanja na kojima će se moći direktno donirati željeni iznos.

Razvijanje komunikacijskih vještina

- Aktivnosti bi se odvijale kroz radionice u trajanju od 90 minuta u grupama po troje djece. Kako su djeca korisnici usluga Udruge osobe s različitim vrstama teškoća (motoričke teškoće, intelektualno teškoće, ADHD), grupe bi bile formirane ovisno o vrsti teškoća koju djeca imaju. Nakon razgovora s roditeljima djece i testiranja jezično-govornog i komunikacijskog statusa djece, detaljno bi bile isplanirane aktivnosti i program radionica na način da zadovoljavaju potrebe svakoga člana grupe. Roditeljima bi bilo omogućeno savjetovanje o tome kako poticati i pratiti svoje dijete u njegovom razvoju. Cilj je svake radionice poticanje i razvijanje jezično-govornih i komunikacijskih vještina svakoga člana/članice grupe kako bi im se omogućio zdrav razvoj i integracija u njihovom prirodnom okruženju. Osigurala bi se i psihološka i pravna podrška roditeljima djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz formiranje kluba roditelja i osiguravanje stručne podrške i supervizije – naglasio je  Brlić.
Svaka kuna puno znači, želite li sudjelovati u opremanju senzorne sobe možete pomoći uplatom na žiro račun Udruge osoba s invaliditetom KZŽ: 2360000-1101491659

Piše: Božica Ravlić