SAVJETOVANJE Evaluacija Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. - 2020.

Uključivanje osoba s invaliditetom u društvo od općeg je interesa te su svi građani i organizacije pozvani da sudjeluju u ovom savjetovanju

 

Europska Unija provodi savjetovanje s građanima vezano uz Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. - 2020.

Uključivanje osoba s invaliditetom u društvo od općeg je interesa te su svi građani i organizacije pozvani da sudjeluju u ovom savjetovanju. Posebno se traže odgovori: osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, organizacija koje ih zastupaju, službenika javnih uprava na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini uključenih u socijalnu politiku i/ili odgovornih za upravljanje europskim fondovima (posebno Europskim socijalnim fondom (ESF) i Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR)) i njihovu provedbu, socijalnih radnika, organizacija i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima invaliditeta, društava i poduzeća koja pružaju usluge osobama s invaliditetom ili se bave asistivnom tehnologijom.

Komisiju zanima što građani i dionici misle o aktivnostima koje EU provodi od 2010. radi provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom na razini EU-a i boljeg uključivanja osoba s invaliditetom u društvo. Te su se aktivnosti provodile kroz razne inicijative koje su dio Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. Prikupljene informacije iskoristit će se za procjenu onoga što je ostvareno u razdoblju od 2010. do 2020., a Komisiji će pomoći da ubuduće poboljša politiku zaštite osoba s invaliditetom kako bi ona bila djelotvornija i usmjerenija.

Savjetovanje je dostupno na poveznici https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882/public-consultation_hr.

Rok je 23. listopada 2019.

In Portal

 

Povezane vijesti