PROGRAM REKREA(K)TIVA Kulturne aktivnosti Udruge slijepih Međimurske županije

Kao jedna od aktivnosti programa 'Rekrea(k)tiva' slijepim osobama pruža se mogućnost odlaska na projekcije filmova, kazališne predstave, koncerte i izložbe

 

Udruga slijepih Međimurske županije provodi trogodišnji program 'Rekrea(k)tiva', koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Jedan od specifičnih ciljeva programa je osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe. Kako bi ostvarili taj cilj, provode se projekti:

- psihosocijalna podrška odraslim slijepim osobama,
- socijalne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  odraslih slijepih -  osoba,
- radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina odraslih slijepih osoba.

Kao jedna od aktivnosti programa, slijepim osobama pruža se mogućnost odlaska na projekcije filmova, kazališne predstave, koncerte i izložbe.

Odlasci na ovakve aktivnosti jedan su od veoma važnih aspekata kulture za slijepe osobe. Uvelike im pomažu u uključivanju i integriranju u društvenu zajednicu. Potiču ih na druženje i na razmišljanje te kreiraju njihovu maštu.

Članovi Udruge sudjelovali su 3. listopada na obilježavanju 50. godišnjice tribine Čakovec četvrtkom u Centru za kulturu, 7. listopada na predstavi 'Tramvaj zvan žudnja' u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu i 12. listopada na predstavi 'Niti čujem, niti vidim' u Katoličkom domu u Čakovcu.

Marina Gašparić

 

 

Povezane vijesti