UDRUGA SJENA Otvoreno pismo potencijalnim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske

U pismu kroz osam stavki traže da se kandidati jasno izjasne što će, kada postanu predsjednik, poduzeti kako bi se bi se poboljšao i unaprijedio status roditelja njegovatelja i njegovatelja. Otvoreno pismo udruge Sjena prenosimo u cijelosti.

 

Poštovane potencijalne kandidatkinje i kandidati za funkciju predsjednika/ce Republike Hrvatske, u svojstvu roditelja njegovatelja i njegovatelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obraćamo vam se putem ovog otvorenog pisma kako nastavno slijedi.

Većina od vas, vjerujemo, nije upoznata s navedenim pravom na status roditelja njegovatelja i njegovatelja, a kamoli s golemim teškoćama i problemima s kojima se danas u Republici Hrvatskoj, navodno socijalnoj državi koja navodno posebno skrbi o navedenim potrebitim, vulnerabilnim kategorijama osoba, susreću roditelji njegovatelji i njegovatelji.

Stoga vas, uvodno, u kratkim crtama, informiramo da je pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja danas regulirano Zakonom o socijalnoj skrbi kao jedno od prava u sustavu socijalne skrbi.

Naš je status, odnosno pravo, krajnje lapidarno i lakonski normirano s tek nekoliko zakonskih članaka u kojima su propisane zakonske pretpostavke za stjecanje prava odnosno statusa, te onih nekoliko prava koja se sa statusom dobijaju.

Osnovno od tih prava je pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od mizernih, bijednih i nedostatnih 2.500,00 kuna, uz opasku da se navedeni iznos nije mijenjao u posljednjih desetak i više godina.

Država, naime, smatra da je navedeni iznos dovoljan i dostatan da bi se mi 24 sata na dan, 365 dana u godini, danju i noću - jer skrb i briga o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom nema i ne poznaje radno vrijeme - brinuli o našim najbližima i omogućili im sve što je potrebno za dostojanstven život.

Drugim riječima, država našu brigu i skrb cijeni točno 3,64 kune po satu.

Uz navedeno pravo država nam plaća doprinose za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje i tu se popis naših zakonskih prava iscrpljuje.

Doduše, po Zakonu imamo još jedno pravo, pravo na godišnji odmor u trajanju od četiri tjedna, ali to je pravo samo 'mrtvo slovo na papiru' i ni jedan roditelj njegovatelj ili njegovatelj ga nikad u praksi nije konzumirao.

Nije ga konzumirao zbog toga jer o našim najbližima, kada bi se odlučili koristiti to zakonsko pravo, ne bi imao tko skrbiti i brinuti na adekvatan i primjeren način jer zakonodavac nije regulirao pitanje supstituiranja roditelja njegovatelja i njegovatelja dok su na godišnjem odmoru ili bolovanju.

Stoga Vas, gospođe i gospodo potencijalni kandidati za funkciju predsjednika/ce Republike Hrvatske, pozivamo da precizno, konkretno, jasno, određeno i nedvosmisleno, dakle upravo opozitno načinu na koji političari obično odgovaraju na postavljena pitanja, odgovorite na naša sljedeća pitanja:

1. Što ćete konkretno poduzeti, ukoliko postanete predsjednik/ca Republike Hrvatske, da bi se poboljšao i unaprijedio status roditelja njegovatelja i njegovatelja?

2. Biste li podržali naš prijedlog da se prava roditelja njegovatelja i njegovatelja reguliraju posebnim zakonom koji bi nosio naziv Zakon o pravima roditelja njegovatelja i njegovatelja?

3. Jeste li suglasni s našim stavom po kojem bi roditelji njegovatelji i njegovatelji umjesto sadašnje mjesečne naknade osnovom prava iz sustava socijalne skrbi trebali primati plaću?

4. Smatrate li, poput nas, da bi roditelji njegovatelji i njegovatelji s državom trebali zasnivati radni odnos na neodređeno vrijeme temeljem ugovora o radu i posljedično tome imati sva radna prava koja radnici imaju prema Zakonu o radu?

5 Jeste li spremni podržati našu inicijativu da roditelj njegovatelj i njegovatelj ubuduće može biti i osoba koja nije u bliskom srodstvu s djecom s poteškoćama u razvoju odnosno osobom s invaliditetom?

6. Jeste li suglasni s našim mišljenjem da je mjesečna naknada koju primamo mizerna, preniska i nedostatna za osiguravanje života dostojnog čovjeka kako nama, tako i onima koje njegujemo i o kojima skrbimo?

7. Slažete li se s našim stavom da bi minimalna mjesečna plaća za naš neprekidni rad bila iznos prosječne plaće u Republici Hrvatskoj?

8. Biste li nas podržali u ishođivanju prava temeljem kojeg bi pravo na naknadu plaće imali u vremenskom intervalu od šest mjeseci nakon smrti njegovane osobe?

Poštovane gospođe i gospodo potencijalni kandidati za funkciju predsjednika/ce Republike Hrvatske!

Mi više nemamo vremena, volje ni energije za beskrajna sastančenja, jalove okrugle stolove, takozvane međuresorne komisije i slične moduse eskiviranja rješavanja naših nagomilanih problema 'ad calendas graecas'.

Nadalje, ne želimo slušati ni razna predizborna obećanja niti na bilo koji način poslužiti nekome od vas za ubiranje sitnih političkih poena.

Od Vas, stoga, kao od potencijalnih kandidata za drugu po važnosti funkciju u državi, kako smo već uvodno apostrofirali i akcentirali, tražimo i želimo da ponudite konkretna, ostvariva i u kratkom vremenskom roku provediva rješenja za naše brojne teške, nagomilane probleme i teškoće.

Poštovane potencijalne kandidatkinje i kandidati za funkciju predsjednika/ce Republike Hrvatske!

Kroz nekoliko mjeseci jedna ili jedan od vas će pred sucima i sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske prisegnuti, između ostalog, da će se u svom radu pridržavati Ustava i zakona.

U tom kontekstu skrećemo vam pažnju na činjenicu da će jedna od vaših budućih ovlasti biti i da pazite na harmonizirano djelovanje tijela državne vlasti.

Nadalje, tim je istim Ustavom Republika Hrvatska definirana kao socijalna država u kojoj se osobama s invaliditetom jamči posebna državna skrb, a jednako vrijedi za djecu s teškoćama u razvoju i nemoćne osobe.

Stoga Vas molimo da se u vašim odgovorima na poviše postavljena pitanja, ali još mnogo važnije, u budućem obnašanju ove visoke državne dužnosti, potpuno pridržavate navedenih ustavnih odredaba.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti