RIJEKA Deset godina programa rane intervencije u djece s poremećajem iz autističnog spektra

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka i lokalne ustanove prezentirale su rad i iskustva tijekom deset godina provedbe programa

 

U ponedjeljak, 09. prosinca 2019. cjelodnevnom tribinom u Gradskog vijećnici obilježeno je deset godina programa 'Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici'.

Putem programa, koji je pokrenula Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, pruža se stručna potpora djeci rane dobi, njihovim roditeljima te obiteljima iz Rijeke i Primorsko-goranske županije, a provodi se u suradnji sa stručnim suradnicima Centra za autizam Rijeka, Dječjim vrtićem Rijeka i Centrom za socijalnu skrb Rijeka, objavljeno je na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Mobilna služba za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku - program stručne potpore obitelji provodi aktivnosti potpore obiteljima i djeci putem edukacije, poduke i pomoći roditeljima odnosno jačanja roditeljskih kompetencija, pruža sustavnu i stručnu pomoć roditeljima u ostvarivanju prava iz sustava socijalne, zdravstvene i odgojno-obrazovne skrbi i pomoć u organiziranju/uključivanju djece s poremećajem iz autističnog spektra u primjeren oblik predškolskog odgoja kao i savjetovanje roditelja djece tipičnog razvoja koji žele dobiti odgovor na neko pitanje i tako riješiti nedoumice vezane uz djetetov odgoj te djeluje na podizanju kvalitete skrbi za obitelji s malom djecom.

Svim suradnicima te Gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji i Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dugogodišnjoj suradnji i potpori zahvalila je predsjednica udruge Lidija Penko, koja je ujedno i predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske. Udruga se za kvalitetniju zdravstvenu i socijalnu skrb te uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja zalaže od svog osnutka 1992. godine, kada je pri Dječjem vrtiću Rijeka pokrenut prvi poseban program za djecu s poremećajima iz autističnog spektra, a četiri godine kasnije osnovana je i riječka podružnica Centra za autizam Zagreb, koja je protekle godine postala samostalna ustanova s Gradom Rijekom kao osnivačem. Program rane intervencije pokrenut je prvi puta u pedagoškoj 2008./2009. godini, a nakon godine pauze, dobivena su tri trogodišnje državne financijske potpore.

- Moja poruka roditeljima djece s teškoćama u razvoju je da ne odugovlače i ne zavaravaju se, jer najbitnija je rana intervencija, a najvrjednije što mogu dati svome djetetu je vrijeme - kazala je Penko.

U uvodnom dijelu tribine govorili su savjetnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Zvjezdana Bogdanović, zamjenik gradonačelnika Rijeke Nikola Ivaniš te pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije Dragica Marač, koji su u prvom redu ukazali na važnost suradnje svih dionika podrške djeci, od roditelja i udruga preko lokalne i regionalne samouprave do države kroz zdravstvo, socijalnu skrb te odgoj i obrazovanje kao jedinog kvalitetnog načina pružanja rane intervencije djeci s poremećajima iz autističnog spektra.

Kako je kazala savjetnica ministrice Bogdanović, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija primjer su dobre prakse kako svi dionici mogu pružiti kvalitetnu uslugu djeci s teškoćama u razvoju, iako je ukazala i na probleme sustava u kojem dijete, primjerice, dobiva logopedsku pomoć na više mjesta, a stručnjaci koji rade s njim nisu umreženi niti znaju što tko od njih radi s djetetom. Istaknula je kako Ministarstvo godišnje na programe rane intervencije u cijeloj Hrvatskoj izdvaja više od 13 milijuna kuna, iako bi, s obzirom na potrebe, a posebice zbog nedovoljne dostupnosti usluge izvan velikih gradskih područja, trebalo i više sredstava.

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka i lokalne ustanove na tribini prezentiraju rad i iskustva tijekom deset godina provedbe programa. Na tribini sudjeluju predstavnici Centra za socijalnu skrb Rijeka, Dječjeg vrtića Rijeka, Centra za autizam Rijeka, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Dnevnog centra za rehabilitaciju Slava Raškaj, Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, KBC-a Rijeka, Agencije za odgoj i obrazovanje te Međimurske udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) iz Čakovca.

Naime, promicanje važnosti i dostupnosti rane intervencije definirano je kao ključni prioritet Tematske grupe posvećene povećanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Kako je kazala Dunja Kuhar iz Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, gradonačelnik je protekle godine imenovao radnu skupinu za razvoj usluga rane intervencije u Rijeci, koju čine predstavnici stručnih službi Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te predstavnici Gradskog vijeća Grada Rijeke, Centra za rehabilitaciju Fortica i Dječjeg vrtića Rijeka.

Osim dodatnog ispitivanja potreba za ranom intervencijom u našoj lokalnoj zajednici, radna skupina radila je na utvrđivanju optimalnog načina pružanja usluge rane intervencije u gradu Rijeci te procjeni za to potrebnih kadrovskih, prostornih, materijalnih i financijskih uvjeta. Radom radne skupine uspostavljena je suradnja Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor u Selcu, kojom će se već u 2020. godini osigurati temelji za kvalitetno i dugoročno pružanje usluge rane intervencije u Rijeci i cijeloj županiji. Grad Rijeka je za ovu svrhu u idućoj godini planirao 20 tisuća kuna.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti