Do 2050. u svijetu će se utrostručiti broj starijih nemoćnih osoba

Sada svaka deseta osoba starija od 60 godina treba dugotrajnu njegu a to uključuje dnevnu pomoć u osobnoj higijeni, oblačenju, hranjenju ili korištenju toaleta te može predstavljati veliko optrećenje za obitelj. Osobe koje se brinu za starije članove obitelji često moraju ostaviti sadašnji posao

Broj starijih osoba širom svijeta kojima će trebati skrb gotovo će se utrostručiti do 2050. i njihov broj u tom razdoblju porast će sa sadašnjih 101 milijuna na 277 milijuna, piše BBC.
Prema udruzi Alzheimer's Disease International mnoge od starijih osoba kojima treba pomoć pate od nekog oblika demencije i u njihovu izvješću se upozorava da će svijet zahvatiti "globalna epidemija Alzheimera".

Stručnjaci upozoravaju da zemlje poput Indije ili Kine koje će biti snažno pogođene tom epidemijom moraju već sada početi planirati odgovarajuće službe.

Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije a simptomi uključuju gubitak memorije, promjene raspoloženja, probleme u komuniciranju i razmišljanju.

Više od 35 milijuna ljudi širom svijeta pati od demencije, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Više od polovice živi u siromašnim i srednje razvijenim zemljama.

Prema izviješću udruge Alzheimer's Disease International s ubrzanim povećanjem broja starijih osoba tradicionalni način skrbi za starije koji je uključivao obitelj, prijatelje i lokalnu zajednicu trebat će puno veću potporu države.

Sada svaka deseta osoba starija od 60 godina treba dugotrajnu njegu a to uključuje dnevnu pomoć u osobnoj higijeni, oblačenju, hranjenju ili korištenju toaleta te može predstavljati veliko optrećenje za obitelj. Osobe koje se brinu za starije članove obitelji često moraju ostaviti sadašnji posao.

Troškovi skrbi za dementne osobe sada su u svijetu veći od 445 milijarda eura godišnje. To uključuje troškove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kao i smanjenje obiteljskih prihoda.

Autor izvješća Martin Prince iz instituta za psihijatriju londonskog King's Collegea kaže kako zemlje poput Indije i Kine trebaju hitno započeti planirati svoje službe kako bi se mogle nositi s epidemijom.

"Društvena i ekonomska preobrazba koju tu zemlje prolaze značit će da će obiteljska skrb biti manje raspoloživa", kaže Prince a smanjenje broja novorođene djece značit će da će ljudi imati manje djece koja će se o njima brinuti.

"Žene će se s poboljašnjem obrazovnog sustava sve češće zapošljavati i neće više moći skrbiti o starim članovima obitelji", kaže prince i dodaje da će migracija mladog stanovništva sa sela u gradove značiti da će na selu ostajati mnogo starih ljudi nezbrinuto.

U izvješću se predlaže da se osobama koje skrbe za starije u svojoj obitelji osiguraju odgovarajuće novčane nagrade i da se prati kvaliteta skrbi kako u domovima tako i u zajednici.

Stručnjaci ističu kako bi ovo izvješće trebalo alarmirati mnoge vlade na to da odmah započnu razvijati nove načine zbrinjavanja starijih osoba.

Hina