MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Osigurano 350.000 kuna za MURID - Udrugu za ranu intervenciju u djetinjstvu

U Hrvatskoj se rana intervencija još uvijek smatra nadstandardom, a mi ne želimo da to i u Međimurju bude tako, zaključio je župan Matija Posavec

 

U prostorijama Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID, potpisan je ugovor vrijedan 350.000 kuna kojim Međimurska županija podupire djelatnosti rane intervencije. Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije u MURID-u potpisali su župan Međimurske županije Matija Posavec i izvršna direktorica MURID-a Silvija Pucko.

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID postoji od 2011. godine te se profilirala kao jedini licencirani pružatelj socijalne usluge rane intervencije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

- MURID trenutno pruža cijeli spektar aktivnosti i programa iz područja rane intervencije, od samog probira i dijagnostike do terapijskih usluga u individualnom i grupnom obliku te intenziteta od jednom tjedno do dvadesetak sati tjedno. Djelatnici MURID-a tjedno osiguravaju 185 usluga za korisnike iz Međimurske županije i ostalih županija iz regije - istaknula je Silvija Pucko te zahvalila Međimurskoj županiji i županu Posavcu na sustavnoj i direktnoj podršci.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić-Grlač naglasila je važnost potpisivanja ovog ugovora.

- Osnovni cilj i svrha MURID-a je promicanje dobrobiti sve male djece, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj. Ovo je jedina udruga u Međimurskoj županiji koja provodi registrirane socijalne djelatnosti rane intervencije te pruža pomoć pri uključenju u redoviti odgojni i obrazovni sustav za osamdesetero djece s područja Međimurske županije. Apeliram na udruge civilnog društva koje se bave pomaganjem potrebitima da u svojem djelovanju obavezno konzultiraju struku. Murid to uspješno radi što potvrđuju njihovi rezultati na domaćem i međunarodnom planu -  rekla Sonja Tošić-Grlač

Jedini u ovom dijelu Hrvatske, MURID pruža pomoć, podršku mališanima i njihovim obiteljima, a unatrag pet godina Međimurska županija to podupire kroz izravnu dodjelu financijskih sredstva za sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije u MURID-u. -U Hrvatskoj se rana intervencija još uvijek smatra nadstandardom, a mi ne želimo da to i u Međimurju bude tako. Želimo da kod nas to bude sustavno riješeno za svu djecu koja imaju takvu potrebu, a na nama je da kao zajednica pomognemo struci i volonterima u osposobljavanju te djece za što bolje uključivanje u odgojno-obrazovni proces. Pohvalno je što MURID provodi čitav niz različitih programa na sve širem prostoru, pa su nedavno otvorili svojevrsnu ispostavu u Murskom Središću, čime su i roditelje iz tog dijela županije rasteretili dijela troškova. Kao županija poticati ćemo otvaranje sličnog prostora i u donjem Međimurju -zaključio je župan Matija Posavec.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti