VINKOVCI Održana završna konferencija projekta 'OBLAK - obrazovanjem do lakšeg zaposlenja'

Ciljna skupina u projektu su bili mladi, žene, osobe s invaliditetom te nacionalne manjine, a svrha projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih osoba od 15 do 29 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 

23. travnja 2020. godine održana je završna konferencija projekta 'OBLAK - obrazovanjem do lakšeg zaposlenja' putem Zoom aplikacije. Nositelj projekta je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., partneri na projektu su: Učilište STUDIUM, VIVA-M j.d.o.o., te Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Područni ured Vukovar. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkovitost ljudskih potencijala 2014 - 2020., prijavljen na poziv Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja - faza III.

Završnu konferenciju predvodila je voditeljica projekta Kristina Jukić, koja je nakon uvodnih riječi i pozdrava prezentirala rezultate projekta. Naime, riječ je o projektu ukupnog trajanja 24 mjeseca i ukupne vrijednosti 976.301,31 kunu.

Ciljane skupina u sklopu projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina: mladi, žene, osobe s invaliditetom te nacionalne manjine. Svrha projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih osoba od 15 do 29 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem jačanja njihovih znanja i vještina kroz treninge i programe osposobljavanja za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Svi zacrtani ciljevi u sklopu projekta su uspješno realizirani. U sklopu projekta u raznim aktivnostima ukupno je sudjelovalo oko 50 osoba.

Kroz projekt su provedeni programi osposobljavanja za poslove Voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata te Suradnika/ice za izradu i provedbu EU projekata, programi su verificirani i priznati od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se po završetku programa polaznici koji su položili programe izdano uvjerenje o pravom upisu u elektroničku radnu knjižicu. Po završetku programa osposobljavanja polaznici su imali priliku primijeniti stečeno znanje u realnom sektoru kroz mentoriranje koje su im osigurali djelatnici Agencije VIA, Učilišta Studium i tvrtke VIVA-M.

Također, ciljanoj skupini je bila pružena prilika da pohađaju treninge iz digitalnog marketinga, nakon kojeg su polaznici imali mogućnost polaganja certifikata tvrtki Google i IAB Europe.

Kao jedan od bitnih rezultata valja naglasiti i aplikaciju Oblak, koja je financirana u sklopu projekta, a nudi priliku poslodavcima iz sfere EU fondova da ostanu umreženi s potencijalnim poslodavcima na području EU projekata.

Kroz projekt održano je i predavanje u srednjoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci o mogućnostima i prednostima koje EU pruža za mlade osobe, kako bi se afirmirala znanja Voditelja i Suradnika na EU projektima, jer su upravo oni buduća radna snaga na tržištu.

Po završetku konferencije, voditeljica projekta zahvalila se svima koji su na bilo koji način doprinijeli i sudjelovali u aktivnostima koje su rezultirale uspješnom provedbom.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti