PAKRAC Projektu 'Nismo sami' milijun kuna za lakši život osoba s invaliditetom

Cilj projekta je osigurati osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava i poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnog društva

 

'Nismo sami' naziv je projekta vrijednog 1.069.000 kuna koji je kroz natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85 posto) i Državnog proračuna (15 posto), a odnosi se na aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljanih skupina.

Projekt je započeo 4. svibnja 2020. i trajat će 18 mjeseci, rekli su Pakračkom listu u Lokalnoj razvojnoj agenciji Poduzetnički centar Pakrac, koja je pripremila ovaj projekt.

Cilj projekta je osigurati osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava i poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnog društva. Projekt će provoditi Grad Pakrac s partnerima: Udrugom slijepih Pakrac-Lipik, Gradskim društvom Crvenog križa Pakrac, Centrom za socijalnu skrb Pakrac i Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana.

Projektnim aktivnostima će se, kroz suradnju više institucija i organizacija, omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje svih osoba s invaliditetom koje to žele i koje borave na području gradova Pakraca i Lipika. Predviđeno je da članovi Udruge slijepih, koja je glavni partner na projektu, educiraju sudionike o načinima pristupa slijepim osobama te komunikaciji i tehnikama vođenja slijepe osobe.

Nadalje, Bolnica Pakrac će završiti svoju prilagodbu potrebama svih osoba s invaliditetom, osobito slijepih, te će aktivno kroz svoj prostor informirati i poticati osobe s invaliditetom na uključivanje u aktivnosti projekta putem letaka i plakata, a njeni djelatnici će sudjelovati u edukaciji za predstavnike organizacija, ustanova i institucija o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama.

Dio edukacija bit će usmjeren prema ustanovama i organizacijama s užeg regionalnog područja kojima će biti omogućena veća informiranost građana o mogućnostima osoba s invaliditetom te njihovom uključivanju u aktivnosti u zajednici kroz primjere dobre prakse. Projekt predviđa i pripremu za prilagodbu web stranica lokalnih institucija i ustanova, kojima će se omogućiti kvalitetniji i sveobuhvatniji pristup socijalnim uslugama za sve osobe s invaliditetom na području gradova Pakraca i Lipika, a i šire.

Informacije o ovom projektu mogu se dobiti u Udruzi slijepih Pakrac-Lipik na broj telefona 034/412-068 i na e-mail udruga.slijepih.pakrac.lipik@gmail.com.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti