MINISTRI ZDRAVSTVA Lijekovi moraju biti pravovremeno dostupni diljem EU-a i po pristupačnoj cijeni

EU ministri zdravstva naglašavaju da širenje pandemije covid-19 stvara ogroman pritisak na zdravstveni sustav država članica te da je važno nastaviti jačati suradnju između država članica i Europske komisije kako bi se osigurala dostupnost i pristupačnost lijekova

 

EU ministri zdravstva okupili su se putem videokonferencije kako bi raspravljali o pristupu lijekovima i dali inicijalni politički doprinos za daljnje aktivnosti u okviru razvoja Farmaceutske Strategije.

Hrvatsko predsjedništvo je organiziralo videokonferenciju kao zamjenu za neformalni sastanak ministara zdravstva EU-a, koji je trebao biti održan u Zagrebu.

Sastankom je predsjedala prim. Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva, uz sudjelovanje Stelle Kyriakides, povjerenice zadužene za zdravlje i sigurnost hrane, profesora Guida Rasija, izvršnog ravnatelja EMA-e (Europske agencije za lijekove) te  EFTA-e.

U uvodnom govoru povjerenica Kyriakides istaknula je univerzalnost i pristup, kao dva sveobuhvatna cilja kojima se omogućava sigurnost opskrbe lijekovima. Povjerenica Kyriakides i profesor Rasi naglasili su važnost pravovremenog otkrivanja nestašica i povećanja proizvodnje u EU, kako bi se osigurala sigurnost opskrbe lijekovima na unutarnjem tržištu.

Ministri su raspravljali o pouzdanom i kontinuiranom pristupu lijekovima, također uzimajući u obzir pandemiju COVID-19 koja je naglasila i pogoršala postojeći problem opskrbe važnim lijekovima u Europi. Naglašeno je da širenje pandemije COVID-19 stvara ogroman pritisak na zdravstveni sustav država članica te da je važno nastaviti jačati suradnju između država članica i Europske komisije kako bi se osigurala dostupnost i pristupačnost lijekova.

Osim toga, ministri su razmijenili mišljenja o razvoju nove farmaceutske strategije za Europu i dali joj inicijalni politički doprinos. Razgovori su bili usredotočeni na vezu između farmaceutske strategije i industrijske strategije koja je objavljena u ožujku, te najavljenog plana gospodarskog oporavka. Naglašena je potreba jačanja komunikacije među dionicima u području lijekova, uključujući nacionalna nadležna tijela i predstavnike industrije.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti