SLAVONSKI BROD U sklopu projekta 'Zaposlena' 23 žene će brinuti za stare i nemoćne osobe

Zapošljavanje se odnosi na žene s najviše srednjom školskom spremom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na žene s invaliditetom te žene žrtve nasilja u obitelji

 

Budući da je provođenje projekta 'Zaposlena' pozitivno zaživio u Slavonskom Brodu te s obzirom na postojanje potrebe za pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama na području grada, Grad Slavonski Brod je dodatno zaposlio 23 žene koje će se brinuti o još 138 građana koji pripadaju posebno osjetljivoj i potrebitoj skupini.

Tako je sada u projekt uključeno ukupno 85 žena koji se brinu za 518 starih i nemoćnih osoba na području grada Slavonskoga Broda.

Cilj ovog projekta je ublažiti rizik od siromaštva kao rezultata nezaposlenosti za nezaposlene žene kojima prijeti socijalna isključenost te pad razine kvalitete života kroz njihovo osposobljavanje i angažman u pružanju podrške u svakodnevnom životu. Tako se zapošljavanje odnosi na žene s najviše srednjom školskom spremom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na dobi starije od 50 godina, za žene s invaliditetom te žene žrtve nasilja u obitelji.

Projekt 'Zaposlena' provodi se u okviru instrumenta 'Zaželi - Program zapošljavanja žena', broj poziva: UP.02.1.1.05.  u kojemu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ovaj instrument provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije u sklopu Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' 2014.-2020.

Grad Slavonski Brod je nositelj projekta, a projektni partneri Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod, Dom zdravlja Slavonski Brod i Kreativnu udrugu Obraduj sebe i druge. Ukupna vrijednost projekta je 9.947.797,60 kuna. Iznos bespovratnih EU sredstava iznosi 9.947.797,60 kuna i projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Autor: Anita Blažinović