Spolno uznemiravanje žene s invaliditetom na radnom mjestu

PITANJE: S. P. (21) Hitno mi treba savjet. Ovo mi je prvi posao koji sam dobila zahvaljujući poticaju koji poslodavac dobiva kada zaposli osobu s invaliditetom.

 

Sve je bilo u redu do nedavno. Tada se vratio radnik koji je bio na bolovanju i od prvog dana počeo me opsjedati. Prvo s dvosmislenim komentarima, a sada i s dodirima koji su mi strašno neugodni.

Uznemirena sam i strah me svakog novog radnog dana. Bojim se hoće li mi poslodavac vjerovati s obzirom na moj invaliditet. Naime, spomenula sam jednoj osobi što mi se događa. Ona mi nije povjerovala. Kaže, pa zašto bi tako zgodan muškarac iskazivao interes za tebe s invaliditetom. Imam li neku zaštitu sa strane zakona? Treba li poslodavac štititi moja prava?

ODGOVOR: Uznemiravanjem i spolnim uznemiravanjem bavi se zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova i Kazneni zakon.

Uznemiravanje, kako je definirano u Zakonu o ravnopravnosti spolova, je svako neželjeno ponašanje koje se odnosi na spol osobe, koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Zakon o suzbijanju diskriminacije, međutim, povećava opseg uznemiravanja na sljedeće temelje: razlike u rasi ili etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji. Spolno uznemiravanje je definirano kao svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, osobito kada uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Članak 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije propisuje da ako su osobi zbog diskriminacije povrijeđena prava, ona može tražiti, od osobe koja je povrijedila njezina prava, prestanak štetnog djelovanja i naknadu štete, na temelju i sukladno postupku propisanom u zakonu. Tko s ciljem prouzročenja straha drugome ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja radnjama spolne naravi povrijedi njegovo dostojanstvo, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 40.000 kuna.

Kazneni zakon također pojašnjava da "Tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine".

Sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o radu, poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti