MURID Uspostavljena virtualna usluga rane intervencije, prva platforma takvog tipa koju podržava Unicef

Virtualna rana intervencija kao oblik podrške duži niz godina pruža se i razvija u svijetu jer upravo ovakav oblik rada pokazuje puno učinkovitije rezultate u rastu roditeljskih kompetencija, a samim time i djetetovom razvoju

 

Ured UNICEF-a za Hrvatsku od početka pandemije COVID-19 podržava aktivnosti vezane za prevenciju mogućih posljedica pandemije koronavirusa na svu djecu, osobito onu najranjiviju, među kojima su i djeca s teškoćama u razvoju.

Jedna od posljedica krizne situacije uzrokovane pandemijom je i prestanak pružanja usluga rane intervencije. Kao alternativa, pokrenuta je virtualna podrška obiteljima s djecom s teškoćama, koja osim u kriznoj situaciji može biti i koristan alat u provođenju usluga rane intervencije u ruralnim i izoliranim područjima.

Iz tog je razloga Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao edukaciju 'Virtualna rana intervencija' u suradnji s Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID, te uz suglasnost Ministarstva demografije, mladih i socijalne politike, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Svrha ove online edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka za provedbu virtualne podrške u ranoj intervenciji. Namijenjena je stručnjacima koji rade u području rane intervencije (edukacijski rehabilitatori, logopedi, radni terapeuti, socijalni radnici, psiholozi, fizioterapeuti), ali i stručnjacima koji provode individualne planove podrške za djecu s razvojnim odstupanjima ili teškoćama. Fokus edukacije je provođenje sinkrone virtualne podrške podučavanjem i podrškom roditeljima, no bit će prikazani i ostali načini i modeli provedbe virtualne podrške.

Edukacija će se  organizirati u dva sadržajno identična ciklusa, a sudionici će tako moći odabrati onaj koji im više odgovara. Edukacija obuhvaća četiri modula ukupnog trajanja od pet sati, a sudionici opet sami odlučuju kada će u svom ciklusu proći sve module, nakon kojih slijedi grupno mentoriranje, pri čemu ćete biti u prilici razgovarati sa stručnjakinjama iz MURID-a. Prvi ciklus započinje u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. i otvoren je do 30. rujna 2020., a termin drugog ciklusa definirat će se naknadno. Svi sudionici će na kraju edukacije dobiti potvrde.

 

Autor: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti