SLAVONSKI BROD Opća bolnica uspješno okončala EU projekt 'Kraći put do zdravlja'

Projektom je osigurano provođenje takozvanih 'horizontalnih politika' EU kojima se, između ostaloga, osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te jednak pristup osoba s invaliditetom

 

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: 'Kraći put do zdravlja', za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 39.833.422,66 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: 'Konkurentnost i kohezija'.

Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 08. veljače 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem lipnja 2020. godine. 

Projektom: 'Kraći put do zdravlja', uložena su financijska sredstva u adaptaciju prostora i opremanje odjela dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slavonski Brod čime se poboljšala efikasnost i organizacija rada i to na način da je povećan broj prijema u dnevnim bolnicama, a smanjen broj prijema na akutne bolničke odjele za tri posto u odnosu na 2013. godinu. 

U sklopu projekta rekonstruiran je prostor dnevne bolnice za pedijatriju i laboratorij te je medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom opskrbljeno 17 odjela dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Projektom je osigurano provođenje takozvanih 'horizontalnih politika' EU kojima se, između ostaloga, osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te jednak pristup osoba s invaliditetom.

Ovim projektom je ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: 'Konkurentnost i kohezija' i Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012. do 2020. godine kroz povećanje kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama te samim time smanjenja prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata.

 

Autor: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti