UDRUGA JAGLAC Potpisan ugovor za prvu godinu programa 'Jaglac moj drugi dom'

Opći cilj programa 'Jaglac' – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama  i osoba s invaliditetom Virovitičko-podravske županije

 

Udruga Jaglac potpisala je Ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu 1. godine novog trogodišnjeg programa 'Jaglac' – moj drugi dom u okviru Poziva 'Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge' za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Provedba prve godine programa započela je s 1. lipnjem 2020. godine, a završava s 31. svibnjem 2021. godine.

Opći cilj programa 'Jaglac' – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama  i osoba s invaliditetom Virovitičko- podravske županije.

Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju 'Zvono'  Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ (I. skupina prema Indeksu razvijenosti u RH) na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravaka i radno-okupacijskih aktivnosti u ruralnom području koje je prometno izolirano, omogućiti će se dostupnost izvaninstitucijske socijalne usluge za OSI/OSIT u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge poludnevnog boravka doprinijeti će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa, te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije snaženjem svih oblika društvene solidarnosti.

Razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinice područne samouprave, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove i udruga, zajedničkim naporom će se definirati prioriteti za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga u zajednici za OSI/OSIT.

Udruga Jaglac prijavila je trogodišnji program 'Jaglac' – moj drugi dom kojim se omogućuje pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za 25 korisnika 5 dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom u udruzi u iznosu od 425.716,80 kn na godišnjoj razini, a odobreni i ugovoreni iznos na godišnjoj razini  iznosi 230.000 kn čime će se osigurati pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka u smanjenom opsegu od četiri dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom u udruzi. Udruga planira osigurati sufinanciranje programa kroz humanitarne akcije, donacije građana i kroz podršku Jedinica lokalne i regionalne samouprave na kojima se pruža ova usluga. Provedbom EU projekta 'Nauči me i uspjet ću!' korisnicima je osigurano sudjelovanje u programu dnevnih aktivnosti jednom tjedno kao nadopuna pružanju usluge poludnevnog boravka.

 

Autor: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti