DR. ANDRIJA ŠTAMPAR Izdavanje jednokrevetne sobe u studentskom domu prema težini zdravstvenih teškoća

Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti

 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2020./2021. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete. 

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 31. kolovoza 2020. godine. Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje. 

Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti.

Molbu mogu podnijeti učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom), studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti. Potrebni dokumenti su preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan), postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji, stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu, objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti). Objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole (za brucoše) provodi uvid u medicinsku dokumentaciju, dodatne konzultacije ili zahtjeve za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom prema potrebi, ispunjavanje 'Obrasca školskog liječnika' i dostavu uz medicinsku dokumentaciju Povjerenstvu specijalista školske medicine Zavoda, koje donosi stručno mišljenje.

Povjerenstvo specijalista školske medicine Zavoda zaduženo je za uvid u 'Obrazac školskog liječnika', uvid u medicinsku dokumentaciju, utvrđivanje liste studenata s kontraindikacijama za smještaj u jednokrevetnu sobu, utvrđivanje liste studenata sa zdravstvenim teškoćama kojima se preporučuje smještaj u jednokrevetnu sobu.  Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od dana objave liste studenata podnijeti prigovor e-poštom na e-adresu: pisarnica@stampar.hr ili prigovor osobno dostaviti na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij, Mirogojska cesta 16, Zagreb.

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimljenog prigovora. Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta. Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu jest konačno.

Stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu dostupne su na poveznici stampar.hr/hr/sluzba-za-skolsku-i-adolescentnu-medicinu.

 

Autor: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti