LABIN Dvjema udrugama odobrena sredstva za ukupno 15 pomoćnika u nastavi

Ovim projektom omogućit će se učenicima s teškoćama u razvoju kvalitetniji razvoj psihofizičkih, socijalnih i radnih potencijala, i to za svakog učenika sukladno njihovim teškoćama i potrebama

 

Udruzi Labin Zdravi grad odobrena su bespovratna sredstva za projekt 'Zajedno za inkluzivno obrazovanje' za financiranje rada sedam pomoćnika u nastavi u iznosu od 301.000,00 kuna. Udruga je projekt prijavila zajedno s Gradom Labinom i Gradom Porečom kao partnerima te obrazovnim institucijama iz Labina i Poreča: OŠ 'Ivo Lola Ribar' Labin, Centar 'Liče Faraguna' Labin, OŠ Poreč i OŠ Finida Poreč.

Udruzi Hoću-mogu Pazin odobrena su sredstva za projekt 'Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 5' za financiranje rada osam pomoćnika u nastavi u iznosu od 336.000,00 kuna. Udruga je projekt prijavila zajedno s Gradom Pazinom, Gradom Rovinjom i Gradom Umagom kao partnerima te obrazovnim institucijama iz tih gradova: OŠ Vladimira Nazora Pazin, OŠ Jurja Dobrile - Scuola elementare 'Juraj Dobrila' Rovinj-Rovigno te OŠ Marije i Line - Scuola elementare Marija i Lina Umag-Umago.

Ovim projektima želi se osigurati uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s ukupno 15 učenika s teškoćama u razvoju i to četiri na području Grada Labina (OŠ 'Ivo Lola Ribar' Labin i Centar 'Liče Faraguna' Labin), tri na području Grada Poreča (OŠ Poreč i OŠ Finida Poreč), dva na području Grada Pazina (OŠ Vladimira Nazora Pazin), tri na području Grada Rovinja (OŠ Jurja Dobrile - Scuola elementare 'Juraj Dobrila' Rovinj-Rovigno) i tri na području Grada Umaga (OŠ Marije i Line - Scuola elementare Marija i Lina Umag-Umago).

Na zajedničkom sastanku istarskih gradova Labin, Poreč, Pazin, Rovinj i Umag u srpnju izvršena je analiza učenika koji trebaju podršku pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020/2021. Gradovi Pazin, Labin, Poreč, Rovinj i Umag te škole kojima su osnivači, partneri su na projektu Inkluzivne škole 5+ putem kojeg su osigurani pomoćnici u nastavi putem Europskog socijalnog fonda. Budući da sredstva iz projekta Inkluzivne škole 5+ nisu bila dostatna za financiranje novih učenika s teškoćama u razvoju kojima je potrebna podrška pomoćnika u nastavi, Grad Labin, Grad Poreč, Grad Rovinj, Grad Pazin i Grad Umag te Udruga Labin-Zdravi grad i Udruga Hoću-mogu Pazin su u cilju integracije djece s teškoćama u razvoju došli do zaključka da prijave projekt u partnerstvu, kako bi se i ove školske godine osigurala potrebna podrška pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. Uz Gradove, na zajedničkom sastanku odlučeno je da partneri budu i obrazovne ustanove iz Labina, Poreča, Pazina, Rovinja i Umaga, a kojima su gradovi osnivači. Projekt je prijavljen uz veliku podršku Grada Pazina.

Ovim projektom omogućit će se učenicima s teškoćama u razvoju kvalitetniji razvoj psihofizičkih, socijalnih i radnih potencijala, i to za svakog učenika sukladno njihovim teškoćama i potrebama. Osim osiguravanja uključivanja pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj projekt predstavlja i umrežavanje i razvoj dobre suradnje među jedinicama lokalne samouprave na području Istarske županije, odgojno-obrazovnih ustanova i civilnog sektora, udruge Labin-Zdravi grad i Udruge Hoću-mogu Pazin. Udruzi Labin Zdravi grad ovo je prva godina, a Udruzi Hoću-mogu Pazin već peta godina da ovim putem osigurava pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Pomoćnici u nastavi kreću s radom već prvog dana nastave 7. rujna, a ubrzo se očekuje i službeno potpisivanje ugovora o financiranju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Grad Labin u obrazovnim ustanovama kojima je osnivač ima trenutno deset pomoćnika u nastavi te će sa novoodobrena četiri pomoćnika imati ukupno 14 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021., Grad Pazin ima trenutno 11 pomoćnika u nastavi, a s odobrenim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja imat će još dva, odnosno ukupno 13 pomoćnika u nastavi, Grad Rovinj trenutno ima 11 pomoćnika u nastavi, a sada će imati ukupno 14, Grad Poreč ima 14 pomoćnika u nastavi, a s novoodobrena tri pomoćnika imat će ukupno 17 pomoćnika u nastavi, dok će Umag trenutnom broju od 14 pomoćnika pribrojiti još tri te također imati 17 pomoćnika u nastavi.

 

Autor: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti