EUROPSKI FORUM ZA OSOBE S INVALIDITETOM Rasprava o pristupačnosti internetskih stranica

Od 23. rujna 2020. sva europska tijela javnog sektora zakonski su obvezna imati web stranice pristupačne cijeloj javnosti, uključujući osobe s invaliditetom. Europski forum za osobe s invaliditetom pokrenuo je istraživanje kako bi saznao je li se to i dogodilo

 

Direktiva o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora, koja je usvojena 2016. godine, odredila je 23. rujna 2020. kao datum do kojeg sve web stranice javnog sektora diljem EU moraju biti pristupačne osobama s invaliditetom.

Kako bi proslavili ovaj važan dan za digitalnu pristupačnost u EU, Europski forum za osobe s invaliditetom organizirao je online raspravu s Glavnom upravom za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Europske komisije o Direktivi o lakšem pristupu internetskim stranicama. Ključni dionici istaknuli su postignuća i preostale izazove u pogledu praktične primjene mrežne pristupačnosti iz različitih perspektiva, uključujući donositelje politika, nacionalne vlade, aktiviste, akademsku zajednicu, profesionalce za pristupačnost i, naravno, same osobe s invaliditetom.

Tijekom događaja pokrenuta je anketa za članove zajednice osoba s invaliditetom u Europi kako bi se čulo o njihovom iskustvu u pristupu web stranicama javnog sektora. Ova anketa dostupna je na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku. Cilj istraživanja je utvrditi stvarni utjecaj zakona EU-a na iskustva osoba s invaliditetom tijekom pristupa mrežnim javnim uslugama. Također se postavlja pitanje korisnosti izjava o pristupačnosti koje se stavljaju na sve web stranice javnog sektora, kao i mehanizama povratnih informacija i provedbe utvrđenih u Direktivi.

Raspravu je otvorila Helena Dalli, europska povjerenica za ravnopravnost.

- Web stranice tijela javnog sektora moraju biti pristupačne zahvaljujući Direktivi o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora. To će promijeniti živote milijuna osoba s invaliditetom i otvoriti im nove mogućnosti. Kolektivno možemo razbiti digitalnu podjelu i stvoriti Uniju jednakosti.

Dita Charanzová, potpredsjednica Europskog parlamenta i izvjestiteljica o Direktivi o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora podsjetila je da je izvorni prijedlog obuhvaćao samo 12 internetskih usluga.

- U ovom predmetu naučila sam da nikada ne odustajem od borbe za koju se vrijedi boriti - rekla je i obećala da će ostati saveznik osoba s invaliditetom u Europskom parlamentu.

Yannis Vardakastanis, predsjednik Europskog foruma za osobe s invaliditetom pozdravio je prisutne i podsjetio na nekoliko činjenica.

- Prešli smo dug put do internetske pristupačnosti i osobe s invaliditetom neumorno su vodile kampanju za stvaranje snažnog zakonskog okvira, jasnih standarda i bolje tehnologije. Ali ovo je samo jedan korak na dugom putu k postizanju jednakog pristupa i prava za sve građane EU. Mi i dalje naporno radimo kako bi politika EU konačno osigurala potpunu provedbu UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a Europska unija i sve države članice pravilno primjenjivale sve zakone EU-a o pristupačnosti i jednakim pravima.

U uvodnom govoru, stručnjak za internetsku dostupnost Bart Simons naglasio je da je usredotočenost na poštivanje zakona samo prvi korak, te da bi javna tijela trebala učiniti više kako bi ponudla inkluzivnije internetske usluge putem svojih web stranica i mobilnih aplikacija.

 

Autor: Damir Fatušić

 

Povezane vijesti