PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM Pozivamo osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama da nam se obrate s upitima ili prijavama diskriminacije

Nastavno na otkazivanje obilježavanja prve godišnjice rada Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu, u nastavku prenosimo priopćenje pravobraniteljice s kratkim pisanim pregledom rada Područnog ureda u Splitu tijekom prve godine djelovanja

Anka Slonjšak

 

Dana 10. listopada 2019. godine u Splitu je otvoren Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je nadležan za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije na kojem živi 98.488 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Otvaranje Područnog ureda Split u listopadu 2019., koje je uslijedilo nakon otvorenja Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku u studenome 2018. godine, proizašlo je iz općeg strateškog cilja institucije - zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske. Otvaranje Područnog ureda u Rijeci planirano je za 2021. godinu, a temeljni cilj područnih ureda je osobama s invaliditetom koji žive na području za koje su područni uredi nadležni približiti informacije o pravima koja imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti, kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava te kako se zaštiti od diskriminacije na temelju invaliditeta.

Tijekom prve godine rada Područnog ureda Split provedeno je 600 radnji i aktivnosti iz djelokruga Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Obavljeno je 375 individualnih usmenih savjetovanja, a nadležnim tijelima javne vlasti i privatnim pravnim i fizičkim osobama upućene su 202 pisane preporuke, upozorenja, prijedloga, obavijesti i mišljenja. Najveći broj obraćanja Područnom uredu Split odnosilo se na upite i zamolbe za savjetovanje o ostvarivanju prava za osobe s invaliditetom u svim područjima života i rada, posebice u područjima socijalne skrbi, mirovinskoga osiguranja, zapošljavanja, rada i pristupačnosti. Savjetnica pravobraniteljice Maja Karaman Grbavac sudjelovala je i na 20-ak različitih događanja u organizaciji Pravobranitelja za osobe s invaliditetom ili drugih organizatora, te je obavila desetak obilazaka udruga/prostora/ustanova u kojima borave i/ili rade osobe s invaliditetom na području Dalmacije.

Iako nas je epidemiološka situacija usporila u intenzivnijem terenskom radu kao i organizaciji događanja i aktivnosti, smatramo da se s obzirom na veliki broj obraćanja građana kao i uspješnost u rješavanju pojedinačnih pritužbi, otvaranje područnog ureda u Splitu pokazalo itekako opravdanim. Žao nam je i što zbog epidemiološke situacije nismo imali priliku organizacijom planirane radionice za medije i predstavnike osoba s invaliditetom detaljnije predstaviti rad Područnog ureda Split kroz sva područja i inicijative kojima smo se bavili, jer je gotovo nemoguće isto iznijeti u nekoliko rečenica.

Želimo i ovom prilikom pozvati osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama da nam se slobodno obrate s upitima, zahtjevima za informacijama ili prijavom diskriminacije, a tijela javne vlasti, županije, gradove, općine, ustanove i institucije kojima se obraćamo pozivamo na aktivnije reagiranje na dostavljene preporuke i upozorenja kao i na aktivniju ulogu u implementaciji propisanih prava osoba s invaliditetom.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti