CENTAR ZA RAZVOJ VRIJEDNOSTI Anketa o životu osoba s invaliditetom u vrijeme opake pandemije

Anketa je usmjerena prema odraslim osobama s invaliditetom kako bi se vidjelo kako je pandemija utjecala na sve nas fizički i psihički, svakako i financijski. Sami smo osobe s invaliditetom i prošli smo mnogo toga, stoga i djelujemo koliko i kako možemo, kaže Marija Tomić Preiner

Anketa za osobe s invaliditetom

 

- Razmišljala sam kako se u medijskim objavama vezanim uz situaciju s COVID 19 i mjerama koje se poduzimaju, rijetko spominju potrebe osoba s invaliditetom - kaže Maria Tomić Preiner, predsjednica Udruge Centar za razvoj vrijednosti.

- Iz toga razloga moja udruga osmislila je istraživanje 'Osobe s invaliditetom za vrijeme COVID 19'.

Pred vama se nalazi anketa kroz koju udruga želi utvrditi kako se osobe s invaliditetom nose sa situacijom uzrokovanom pandemijom COVID -19. Dobiveni rezultati poslužit će kao podloga za iniciranje poboljšanja skrbi za osobe s invaliditetom u vrijeme pandemije. Upitnik je anoniman i koristit će se samo u istraživačke svrhe. Za ispunjavanje je potrebno desetak minuta.

Anketa se nalazi na linku forms.gle/P6s5for4TBJUr5am7.

- U ime naše udruge željela bih razjasniti par pojmova. Naime, anketa je usmjerena prema odraslim osobama s invaliditetom kako bi se vidjelo kako je pandemija utjecala na sve nas fizički i psihički, svakako i financijski. Sami smo osobe s invaliditetom i prošli smo mnogo toga, stoga i djelujemo koliko i kako možemo - navodi Marija Tomić Preiner.

- Ovo je naš mali pokušaj da saznamo konkretne podatke te da s njima idemo dalje u borbu. Što se tiče roditelja njegovatelja, voljeli bi napraviti zasebno istraživanje kako bi dobili konkretne podatke vezane baš za probleme na koje nailazite te bi bili zahvalni na vašoj pomoći i prijedlozima.

Božica Ravlić

 

Autorica: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti