Okrugli stol: Zakon o znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba

Cilj zakonskog prijedloga je da se propiše pravo gluhih i gluhoslijepih osoba na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju

Ministarstvo socijalne politike i mladih pristupilo je izradi Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj te je u navedenu svrhu osnovalo Radnu skupinu koju čine predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih, predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnici organizacija civilnog društva, odnosno Hrvatskog saveza gluhih osoba, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“ te Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih.

Cilj zakonskog prijedloga je da se propiše pravo gluhih i gluhoslijepih osoba na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Ministarstvo socijalne politike i mladih je, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, u razdoblju od 5. rujna do 5. listopada 2013. godine na svojim web stranicama provelo savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo nije zaprimilo ni jedno mišljenje, primjedbu ni prijedlog u pisanom obliku na Nacrt.
Cilj Okruglog stola bio je razmotriti Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka navedenog Zakona s tezama o sadržaju propisa, u svrhu zaprimanja eventualnih primjedbi ili prijedloga.
Sljedeći korak Ministarstva socijalne politike i mladih, je da kao stručni nositelj izrade propisa, pristupi konačnoj izradi Prijedloga Nacrta Zakona. Tekst Nacrta prijedloga Zakona također će biti javno dostupan u trenutku stavljanja na javnu raspravu, odnosno objavljen na web stranicama Ministarstva kada će biti moguće prijedlozima i preporukama pridonijeti što kvalitetnijem Nacrtu prijedloga Zakona.
Svi sudionici Okruglog stola iskazali su zadovoljstvo inicijativom Ministarstva socijalne politike i mladih za donošenje Zakona te uključivanjem predstavnika gluhih i gluhoslijepih osoba u izradu Nacrta prijedloga navedenog Zakona. Sudionici su također naglasili i zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Ministarstvom u osiguravanju usluge tumača / prevoditelja znakovnog jezika s kojim se započelo 2008. godine kroz projekte u suradnji s udrugama gluhih i gluhoslijepih osoba, a 2013. godine kroz trogodišnji program Ministarstvo socijalne politike i mladih ovu uslugu gluhim i gluhoslijepim osobama osiguralo je zapošljavanjem 52 tumača / prevoditelja u suradnji s 27 udruga gluhih i gluhoslijepih osoba na području cijele Republike Hrvatske.
U narednom razdoblju ova usluga širit će se korištenjem sredstava Državnog proračuna ali i prijavom projekata na Europski socijalni fond što je Ministarstvo socijalne politike i mladih odredilo kao prioritet.
Izvor:MSPM

Foto: PIXSELL