MINISTARSTVO SOCIJALE Kako zadovoljiti sve potrebe građana stradalih u potresu, pa tako i potrebe osoba s invaliditetom

Osim žurnog zbrinjavanja korisnika, Ministarstvo kontinuirano kontaktira sa svih 65 pružatelja socijalnih usluga i 158 udomiteljskih obitelji te desetak udruga, a ostvaruju se se i kontakti s 240 osoba sa statusom roditelja njegovatelja i 38 osoba sa statusom njegovatelja kako bi se utvrdile njihove mogućnosti o daljnjoj skrbi za dijete s teškoćama ili odraslu osobu s invaliditetom

Petrinja, potres

 

Više od dva tjedna prošlo je od razornog potresa u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima, a koji se više ili manje osjetio u cijeloj Hrvatskoj. Pomoć ljudima na Banovini i dalje svakodnevno pristiže, ali nažalost još nemaju svi svoje montažne kućice, a situacija u zaseocima je, prema informacija, još kaotičnija.

Zanimalo nas je gdje su i kako su smještene osobe s invaliditetom i njihove obitelji pa smo odgovor potražili u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koje je odmah nakon razornog potresa 29. prosinca 2020. počelo sa zbrinjavanjem postojećih korisnika usluge smještaja od pružatelja usluga koji su na područjima pogođenima potresom, a što uključuje i osobe s invaliditetom.

- Sukladno navedenom, iz Sisačko-moslavačke županije, ali i drugih područja pogođenih potresom (Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija) premješteno je ukupno 220 korisnika usluge smještaja u druge domove socijalne skrbi ili unutar smještaja pružatelja socijalnih usluga, ali na drugoj lokaciji, od čega je 106 osoba s mentalnim oštećenjima i 13 osoba s intelektualnim teškoćama. Također, iz sedam udomiteljskih obitelji s područja Petrinje i Siska je izmješteno 20 korisnika.

Osim žurnog zbrinjavanja korisnika, Ministarstvo kontinuirano kontaktira sa svih 65 pružatelja Petrinja, potressocijalnih usluga i 158 udomiteljskih obitelji te desetak udruga koje pružaju uslugu osobne asistencije, videćeg pratitelja ili tumača/prevoditelja znakovnog jezika s područja Sisačko-moslavačke županije kako bi se utvrdile daljnje potrebe njihovih korisnika i omogućilo daljnje pružanje usluga.

Ostvaruju se i kontakti s 240 osoba sa statusom roditelja njegovatelja i 38 osoba sa statusom njegovatelja kako bi se utvrdile njihove mogućnosti o daljnjoj skrbi za dijete s teškoćama ili odraslu osobu s invaliditetom. U slučaju iskazane potrebe Ministarstvo će omogućiti zbrinjavanje u okviru sustava socijalne skrbi – priopćili su nam iz Ministarstva.

Ministarstvo svakodnevno provodi niz aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno, kontaktira sve pružatelje socijalnih usluga zajedno s udomiteljskim obiteljima s područja Sisačko-moslavačke županije radi provjere stanja objekata i eventualne potrebe premještaja korisnika smještaja. Obilaze se sve udomiteljske obitelji na području Siska, Petrinje i Gline. Također osigurava telefonske linije za građane Republike Hrvatske pogođene potresom na koje se mogu obratiti psihoterapeutima koji pružaju psihosocijalnu pomoć u kriznim situacijama. Brojevi su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

- Organizirani su i mobilni timovi za krizne intervencije u vojarni 'Pukovnik Predrag Matanović' u Petrinji i Drvnom centru Glina (Sherif) radi procjene potreba smještenih osoba i podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu naknadu (ubrzan proces ostvarivanja prava i isplate naknade).

Mobilni timovi od 4. siječnja 2021. obilaze područja Petrinje, Gline i Siska radi procjene potreba obitelji koje ne žele napustiti svoje uništene domove i borave bez osiguranog smještaja na svojim nekretninama te prema potrebi pružati psihosocijalnu pomoć obiteljima u kriznim situacijama, a što uključuje i udomiteljske obitelji.

Iako smatramo važnim da se čim prije omogući i nastavi rad svih udruga, ustanova i pružatelja socijalnih usluga na području Petrinje, Gline i Siska, za sada nam je prioritetnije zbrinuti i zadovoljiti sve potrebe građana stradalih u potresu, uključujući i potrebe osoba s invaliditetom - zaključili su u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Anita Blažinović

 

Autorica: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti