INTERVJU, BARBARA ČIRJAK Ravnateljica Centra za za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

Vi trebate druge. I drugi trebaju vas kako bi postali bolji ljudi. Vi dajete svijetu u nasljeđe  puno više, poručila je Barbara Čirjak osobama s invaliditetom

Barbara Čirjak, intervju

 

Za početak, upoznajte naše čitatelje s poviješću Centra.

- Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov djeluje u Sv. Filipu i Jakovu od 1968. godine kada je oformljen kao IX. Odjel  Zavoda za mentalno nedovoljno razvijenu djecu i omladinu Stančić iz Brckovljana. Prvi radnici zaposleni krajem 1968. godine su angažirani na pripremi i uređenju prostora za prijem prvih korisnika. Krajem 1968. godine pristižu i prvi korisnici. Godine 1973. današnji Centar od IX. Odjela Zavoda Stančić, Brckovljani postaje OOUR Filipjakov, a Zavod Stančić postaje zaseban OOUR te kao takvi imaju zasebno knjigovodstvo i tako funkcioniraju do 31. prosinca 1980. godine kada se današnji Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov upisuje u sudski registar kao Zavod za smještaj i rehabilitaciju Filipjakov sa potpunom odgovornošću. Odlukom Ministarstva rada i socijalne skrbi, 20. siječnja 2003. mijenja se naziv ustanove socijalne skrbi Zavod za smještaj i rehabilitaciju Filipjakov sa sjedištem u Sv. Filip i Jakov u današnji Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, skraćenog naziva Centar Sv. Filip i Jakov.

Iz arhivske građe Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov vidljivo je kao su prostori današnjeg Centra u kontinuitetu služili obavljanju djelatnosti socijalne skrbi. U ovim prostorima je od pretpostavljamo 1946. godine do 15. listopada 1951. godine djelovao Dječji dom Ivo Lozica koji je skrbio o nezbrinutoj djeci. Odlukom tadašnjeg Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NR Hrvatske  Dječji dom je rasformiran te se u njegove prostore premješta Odgojni zavod za mušku djecu iz Zaostroga koji tako postaje Odgojni Zavod za mušku djecu Filip-Jakov.

Ovaj Odgojni zavod djeluje u današnjim prostorima Centra za rehabilitaciju do 1968. godine kada je rasformiran i od tada do danas skrbi od djeci i odraslima s intelektualnim teškoćama.

Tko su korisnici Centra, koje dijagnoze imaju?

- Korisnici Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov su odrasle osobe s težim i teškim, rjeđe umjerenim intelektualnim teškoćama, tjelesnim oštećenjima i drugim pridruženim višestrukim teškoćama ( oštećenja vida, oštećenja sluha, oštećenja organa i organskih sustava, oštećenja mentalnog zdravlja…) i zahtijevaju nužnu sveobuhvatnu pomoć i podršku i/ili stalnu pomoć i podršku okoline.

Koje programe provodite u Centru i u kolikoj mjeri je pandemija usporila ili poremetila djelovanje Centra?

- Uz primarne programe i aktivnosti njege i brige o zdravlju te prehrane, Centar svojim korisnicima pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, socijalnog rada, radno-okupacijske aktivnosti te organiziranog provođenja slobodnog vremena. Programi koje provodimo prilagođeni su mogućnostima, potrebama i afinitetima svakog od korisnika, a imaju za cilj Barbara Čirjakpostizanje većeg stupnja kvalitete života. Posljednjih nekoliko godina Centar je intenzivno nastojao organizirati tokom godine nekoliko društvenih događanja u samom prostoru Centru, kako bi korisnicima koji zbog svoje nepokretnosti i često teških kroničnih oboljenja otežano mogu konzumirati većinu sadržaja koje pruža život u široj društvenoj zajednici ( život izvan ustanove ) doveo zajednicu i njene sadržaje u Centar te je tako približio svim korisnicima i korisnike približio zajednici. Uz suradnju i uz podršku lokalne zajednice ( škole, vrtići, drugi domovi, volonteri, Općinske službe i pojedinci iz lokalne zajednice ) ova ideja i nastojanje je vrlo brzo i kvalitetno zaživjela pa tako imamo Slastičarsko natjecanje skupina koje se održava svake godine u mjesecu svibnju već 5 godina. Kako se Centar nalazi u neposrednoj blizini mora i plaže i raspolaže plažom uz prostore Centra u ljetnim mjesecima organiziramo i Ljetne igre  u moru.

Epidemija Covid-19 je upravo u ovom djelu najznačajnije utjecala i možemo reći poremetila rad i nastojanja stručnih i drugih službi Centra oko unapređenja kvalitete života korisnika. Dakle, svima nam bez izuzetka neizmjerno nedostaju druženja i okupljanja. U okolnostima Covida-19 prisiljeni smo radi zaštite života i zdravlja reducirati i interna druženja i okupljanja korisnika te se ograničiti na rad u manjim skupinama vodeći računa o propisanim epidemiološkim mjerama.

Imate li poteškoća s financiranjem?

- Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov financira se iz sredstava državnog proračuna i ta sredstva su dostatna, a u nekim financijskim stavkama i izdašna za normalno funkcioniranje i zadovoljenje svih osnovnih potreba korisnika ( hrana, odjeća, lijekovi, didaktička, ortopedska i druga pomagala...).

Za sve izvanredne potrebe koje se jave snalazimo se ili putem donacija ili putem Zahtjeva resornom Ministarstvu za odobrenje dodatnih sredstava za novonastalu potrebu. Ovakvi zahtjevi prema resornom Ministarstvu budu u pravilu uvijek odobreni, no često puta procedura koja je propisana u ishođenju odobrenja ovakvih zahtjeva traje, a situacija zahtjeva brzu reakciju.

U takvim situacijama i situacijama kada se javi neka specifična potreba koja nije predviđena kao osnovno sredstvo za rad ili nije predviđena financijskim planom Centra snalazimo se uz pomoć donatora. Ovdje bih voljela istaknuti i da uz pomoć Općinske komunalne službe koja za nas tokom godine obavi niz radova na tekućom održavanju postižemo već nekoliko godina za nas značajne uštede sredstava koje onda možemo usmjeriti u financiranje dodatnih sadržaja koja imaju za svrhu oplemeniti svakodnevni život naših korisnika i olakšati rad radnika.

Što biste poručili osobama s invaliditetom?

- Moja poruka osoba s invaliditetom: vi trebate druge. I drugi trebaju vas kako bi postali bolji ljudi. Vi dajete svijetu u nasljeđe puno više!

Anita Blažinović

 

Razgovarala: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti