HSUIR Provedba projekta 'Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi'

Cilj projekta je direktno pridonijeti jačanju socijalne uključenosti osoba starije životne dobi u lokalnu zajednicu i doprinijeti socijalnoj skrbi za istu kategoriju osoba koja je socijalno isključena, kazali su iz saveza

Vizual projekta.

 

Hrvatski savez udruga invalida rada prijavio se na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu.

20. siječnja 2021. godine potpisali su Ugovor s Ministarstvom pod nazivom 'Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi'. Prva godina programa se provodi od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. te je dodijeljeni iznos 94 tisuće kuna.

- Program smo prijavili zajedno s udrugom invalida rada Pakrac - Lipik. Udruga je odabrana kao udruga koja ima potencijala za osnaživanje i djeluje na području na kojem ćemo nastojati uključiti osobe s invaliditetom starije životne dobi. Cilj je direktno pridonijeti jačanju njihove socijalne uključenosti u lokalnu zajednicu i doprinijeti socijalnoj skrbi za istu kategoriju osoba koja je socijalno isključena po dvije osnove: zbog starost i zbog invaliditeta - kazali su iz saveza.

Ovim programom nastojalo se osigurati provođenje socijalne usluge dnevnih aktivnosti, informiranja, pravnog savjetovanja, osnaživanja i educiranja, te osigurati podršku u svrhu smanjenja i sprečavanja njihove socijalne isključivosti.

- Međutim, savez je, kao i ostale udruge kojima su odobreni Programi, morao većinu planiranih aktivnosti prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Većinu planiranih aktivnosti prenamijenili smo u aktivnosti pomoći u kući starijim osobama na području Pakraca i Lipika kojima je pomoć potrebna. Aktivnosti koje su planirane kao što su predavanja i savjetovanja i dalje su u planu, ali će se održati putem internet platforme Zoom - priopćili su iz saveza.

- U Udruzi invalida rada Pakrac - Lipik zaposlili smo osobu sa Zavoda za zapošljavanje koja će raditi svaki dan na pola radnog vremena i biti dostupna za sve članove udruge. Također, novozaposlena osoba će pružati uslugu pomoći u kući kojom će se osiguravati da se članovima kojima je to potrebno dostave lijekovi, namirnice i slično. Navedena usluga će biti u ovom trenutku više nego potrebna s obzirom da su članovi udruge starije osobe koje spadaju u visokorizične osobe. Također, novozaposlena osoba će kontaktirati, izrađivati prezentacije i organizirati online radionice - poručili su iz saveza.

Anita Blažinović

 

Autorica: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti