INTERVJU, MARIJA PRESEČKI ZMAJLOVIĆ Inicijativa edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije

Ova inicijativa zamišljena je kao pozitivna kampanja kojom ćemo nastojati promovirati edukacijsko-rehabilitacijsku znanost i djelatnost upravo kako bi osobe kojima je potrebna podrška ovog stručnjaka tu podršku i dobili, pravodobno i u sredini u kojoj žive

Marija Presečki Zmajlović

 

Danas se obilježava Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora što je odličan povod za razgovor s predstavnicom Inicijative edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije Marijom Presečki Zmajlović, magistrom edukacijske rehabilitacije.

Za početak, recite nam tko sve stoji iza Inicijative edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije i s kojim ciljem ste se okupili?

- Inicijativu edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije pokrenuo je tim edukacijskih rehabilitatorica kojeg činimo Mara Modrić, Josipa Gorup-Rožić, Martina Boričić Martić i ja. Dolazimo iz različitih krajeva Hrvatske i zaposlene smo u različitim sustavima, no živimo u vremenu kada uz društvene mreže i digitalne alate možemo biti blizu. Želja nam je bila da upravo putem internet i društvenih mreža pokušamo doprijeti do što većeg broja ljudi kako bi im pokušale dodatno približiti ulogu edukacijskih rehabilitatora u radu s djecom s teškoćama i njihovim roditeljima te s osobama s invaliditetom.

Za one koji možda nisu dovoljno upoznati recite, nam što sve može raditi jedan edukacijski  rehabilitator i koja je njegova uloga od rođenja djeteta s poteškoćama, školovanja pa sve do zaposlenja?

- Specifični poslovi pojedinog edukacijskog rehabilitatora značajno se razlikuju i ovise o dobi korisnika, ali i sustavu unutar kojih djeluje. Imamo kompetencije provoditi različite edukacijsko-rehabilitacijske postupke s djecom i odraslima s različitim vrstama i stupnjem teškoća ili invaliditeta, kao što su oštećenje vida, teškoće učenja, deficit pažnje i hiperaktivnost, intelektualne teškoće, poremećaj iz spektra autizma, višestruke teškoće, motorički poremećaji, kronične bolesti… Možemo raditi u sklopu interdisciplinarnih dijagnostičkih timova, u timovima stručnjaka koji provode ranu intervenciju, u ranom i predškolskom odgoju, u osnovnim i srednjim školama, u sustavu socijalne skrbi, u profesionalnoj rehabilitaciji, u udrugama, privatnim kabinetima.

Kao edukacijski rehabilitator stručni suradnik u dječjem vrtiću, od svih navedenih sustava najbolje poznajem rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Uloga edukacijskog rehabilitatora stručnog suradnika je pratiti cjelokupni razvoj djece rane i predškolske dobi, uočavati eventualna odstupanja u razvoju, informirati roditelje o potrebi dijagnostičke obrade, osmišljavati individualizirane programe kako bi se poticao daljnji razvoj djeteta i prevenirao razvoj sekundarnih teškoća, pri tom provoditi specifične edukacijsko-rehabilitacijske postupke i programe, savjetovati roditelje, surađivati s odgojiteljima i ostalim članovima stručnog tima u stvaranju podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnih kompetencija djeteta. Ostali poslovi stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora ovise o ekipiranosti stručnog tima i svih programa koji se u pojedinom vrtiću provode. Osim na poslovima stručnih suradnika, edukacijski rehabilitatori mogu raditi u odgojno-obrazovnim skupinama redovitog programa u koje je uključeno dijete s težim teškoćama te u programima posebnih odgojno-obrazovnih skupina djece s teškoćama. U školama je vrlo slično, djeca postaju učenici, a edukacijski rehabilitatori članovi stručno-razvojne službe, učitelji edukacijski rehabilitatori ili voditelji programa produženog stručnog postupka.

Vizual Inicijative edukacijski rehabilitatori - ključ inkluzije.Edukacijski rehabilitatori u sustavu socijalne skrbi mogu provoditi pregršt edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i programa. Na primjer, kao dio tima stručnjaka edukacijski rehabilitator uključen je u provođenje rane intervencije s roditeljima djece kod koje su uočena razvojna odstupanja od dojenačke dobi. Dok kao peripatolog, u radu s osobama s invaliditetom koje su izgubile vid u kasnijoj dobi, provodi programe orijentacije i kretanja kako bi osobe povratile mogućnost samostalnog, sigurnog i učinkovitog kretanja.

Što se tiče uloge edukacijskog rehabilitatora u sustavu zdravstva, vidimo da je rijetko zastupljen te je od strane edukacijskih rehabilitatora više puta ukazivano na činjenicu da nemaju status zdravstvenih djelatnika. Ta činjenica postojećim edukacijskim rehabilitatorima u zdravstvu uvelike ograničava djelovanje, otežava stvaranje novih radnih mjesta, a za roditelje djece s teškoćama i osobe s invaliditetom često znači nemogućnost ostvarivanja prava na edukacijsko-rehabilitacijsku podršku u mjestu stanovanja.

Danas se sve više prepoznaje potreba uključivanja edukacijskih rehabilitatora u proces profesionalne rehabilitacije odraslih osoba. Invaliditet dovodi do ograničavanja mogućnosti zaposlenja unatoč interesima pojedinca, stoga je važna podrška edukacijskog rehabilitatora koji ima kompetencije holistički sagledati osobu s invaliditetom kako bi izabrala adekvatno zanimanje. Edukacijski rehabilitator u ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom utvrđuje opći status, procjenjuje poteškoće u socijalnoj integraciji, osmišljava i provodi programe u svrhu smanjivanja negativnih utjecaja invaliditeta na radne rezultate i radnu adaptaciju pojedinca, sudjeluje u izradi programa dokvalifikacije i prekvalifikacije, organizira i sudjeluje u radno-proizvodnim aktivnostima.

Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete u svakodnevnom radu, koje su slabe točke u sustavu, odnosno na čemu eventualno treba raditi da bi svaka osoba s invaliditetom pravodobno dobila podršku edukacijskog rehabilitatora?

- Svaki sustav unutar kojeg djelujemo ima svoje specifične izazove, no najveći s kojim se susrećemo je paradoks istovremene neprepoznatljivosti i traženosti. S jedne strane se edukacijske rehabilitatore prerijetko i usput spomene ili pribroji drugim srodnim profesijama. S druge strane stoji činjenica da smo deficitarna profesija i da u pojedinim krajevima Hrvatske naprosto nema edukacijskih rehabilitatora, premda postoji sve veća potreba stanovništva za takvom uslugom u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

Ova Inicijativa zamišljena je kao pozitivna kampanja kojom ćemo nastojati promovirati edukacijsko-rehabilitacijsku znanost i djelatnost upravo kako bi osobe kojima je potrebna podrška ovog stručnjaka, tu podršku i dobili, pravodobno i u sredini u kojoj žive. Postojeći propisi nisu savršeni i potrebno ih je mijenjati. Tijekom ožujka je u najavi javna rasprava koja se odnosi na predložene izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Pozivamo i roditelje djece s teškoćama da obrate pozornost i sudjeluju u raspravi.

Koja bi bila vaša poruka osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima?

- Samim nazivom Inicijative željeli smo poručiti kako smatramo da edukacijski rehabilitatori imaju važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Podrška nama edukacijskim rehabilitatorima u nastojanju da postanemo prepoznatljivija i dostupnija profesija, ujedno je i podrška njima.

Anita Blažinović

Razgovarala: Anita Blažinović

 

Povezane vijesti