Osoba sam s invaliditetom i imam skrbnika pa me zanima mogu li sama raspolagati osobnom invalidninom

PITANJE: V.P. (45) Osoba sam s invaliditetom i imam skrbnika koji brine o svemu pa tako i mojim novcima. Imam li ja, primjerice, pravo sama odlučiti na što ću trošiti osobnu invalidninu?

Novac, ilustracija.

 

Ako skrbnik ima pravo sam odlučiti na što će potrošiti moju invalidninu, to me jako brine.

ODGOVOR: Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava. Skrbnik je, dakle, dužan poduzimati mjere da se štićenik osposobi za samostalan život i rad, savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama te o dobrobiti štićenika.

Ako je rješenjem Centra za socijalnu skrb odlučeno i uređeno da je skrbnik ovlašten raspolagati vašim novcem, onda u to ulazi i osobna invalidnina. On je, dapače, obavezan pomoći vam da raspodijelite sve svoje novčane prihode pa tako i invalidninu, ali prije poduzimanja mjera zaštite vas ili vaših imovinskih interesa skrbnik je uvijek dužan razmotriti vaše mišljenje, želje i osjećaje te ih uzeti u obzir, osim ako je to u suprotnosti vašom dobrobiti.

Ako skrbnik ne uvažava vaše mišljenje možete podnijeti pritužbu na rad skrbnika Centru za socijalnu skrb ili tražiti zamjenu skrbnika. U tom slučaju skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom položaja i ovlasti.

Za više informacija bilo bi najbolje da se obratite socijalnoj radnici nadležnoj za vaš slučaj.

In Portal