HSUIR Započela tradicionalna kampanja 'Tjedan dana s invalidima rada'

Hrvatski savez udruga invalida rada (HSUIR) od 15. do 21. ožujka 2021. organizira tradicionalnu kampanju 'Tjedan dana s invalidima rada', u povodu 21. ožujka, kada se obilježava Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

Vizual kampanje.

 

Hrvatski savez udruga invalida rada organizira već četvrtu godinu Nacionalnu kampanju Tjedan dana s invalidima rada, u sklopu Nacionalnog dana invalida rada, koja će trajati od 15. do 21. ožujka 2021. godine. Kampanju organiziraju u sklopu Razvojne suradnje 8. Centra znanja. Ovom Kampanjom žele upozoriti javnost na opće i posebne probleme invalida rada i osoba s invaliditetom te moguće prijedloge za rješavanje istih. Također, žele ostvariti suradnju i povezivanje s tijelima državne uprave koji su nadležni za provedbu javnih politika bitnih za invalide rada.

Teme ovogodišnje Kampanje su: sustavno financiranje osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom; Zakon o osobnoj asistenciji; Zakon o inkluzivnom dodatku; jedinstveno tijelo vještačenja; zapošljavanje osoba s invaliditetom; pomoć osobama s invaliditetom na području Banovine; covid-19 i položaj osoba s invaliditetom.

 Hodogram Kampanje:

 1. Ponedjeljak, 15. ožujak 2021. godine - radni sastanak s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom;

2. Utorak, 16. ožujak 2021. godine - radni sastanak u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike;

3. Srijeda, 17. ožujak 2021. godine - radni sastanak u Hrvatskom saboru sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić;

4. Četvrtak, 18. ožujak 2021. godine - radni sastanak u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

5. Petak, 19. ožujak 2021. godine - radni sastanak s predstavnicima Udruge invalida rada grada Siska. 

Hrvatski savez udruga invalida rada krovna je organizacija 35 temeljnih udruga s područja cijele RH. Djelovanje HSUIR-a usmjereno je na poboljšanje kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom kroz osnaživanje udruga članica, senzibilizaciju javnosti, edukaciju i informiranje, te kao zagovaratelj prava osoba s invaliditetom sudjeluje pri oblikovanju javnih politika i mjera, te predlaže donošenje novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakonskih propisa koji se odnose na prava i obveze osoba s invaliditetom. Kontinuiranim organiziranjem i održavanjem seminara, prezentacija i edukacija HSUIR osnažuje rad temeljnih udruga. Predsjednik HSUIR-a  je Ante Štulić, a izvršni direktor Leke Sokolaj.

Inače, Dan invalida rada počeo se obilježavati nakon rudarske nesreće u Belgiji 1956. godine u kojoj su stradale 262 osobe. U spomen na taj događaj, Generalna skupština UN-a 1992. godine donijela je odluku o obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti