WEBINAR Položaj žena s invaliditetom i covid-19

Položaj žene s invaliditetom u Republici Hrvatskoj nije niti približan konvencijskim zahtjevima, stoga smo kao nezavisna institucija u više navrata preporučili RH da sukladno Konvenciji poduzme mjere kojima bi se ženama s invaliditetom priznala temeljna ljudska prava, rečeno je na webinaru

Anka Slonjšak, ilustracija.

 

27. travnja 2021. u organizaciji SOIH-ove Mreže žena s invaliditetom i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je putem Zoom platforme webinar na temu položaja žena s invaliditetom i covida-19. Tema je izabrana zbog toga što su žene s invaliditetom u daleko težem životnom položaju, a uslijed pandemije su posebno izložene i nasilju.

Nazočne je pozdravila Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske te zahvalila gospođi Peláez što je izdvojila vrijeme i svojim izlaganjem doprinijela unapređenju položaja žena s invaliditetom. Skupu su nazočila 82 sudionika/ce.

Kako bi prikaz bio sveobuhvatan, uključujući i europsku perspektivu, uvodno izlaganje je održala Ana Peláez, dopredsjednica European Disability Foruma, dopredsjednica UN-ovog Odbora za eliminaciju diskriminacije prema ženama te aktivistica za prava žena s invaliditetom na međunarodnoj razini. Kao predstavnica pokreta osoba s invaliditetom Španjolske izvršna je savjetnica za međunarodne odnose i vanjski razvoj u španjolskoj Nacionalnoj organizaciji slijepih (ONCE), izvršna potpredsjednica ONCE Zaklade za solidarnost sa slijepim osobama u Latinskoj Americi (FOAL) i povjerenica za ženska pitanja u španjolskoj Nacionalnoj organizaciji osoba s invaliditetom (CERMI). Tijekom izlaganja istaknuti su opći problemi žena s invaliditetom te je upućen cijeli niz preporuka za poboljšanje žena s invaliditetom u Hrvatskoj.

- S obzirom na podatke koje ste prezentirali, gospođo Peláez, htjela bih napomenuti da smo mi, kao pravobraniteljstvo, sudjelovali u izvješćima koja se odnose na međunarodne dokumente kako vezano uz CEDAW konvenciju, tako i uz KPOSI jer nam je to jedan od najvažnijih alata u svakodnevnom radu na rješavanju pritužbi i izradi preporuka, kao i prijedloga za izmjenu zakonodavstva. U izvješću u sjeni koje smo poslali u veljači 2020. godine, vezano uz preporuke odbora iz 2015. godine, a što nažalost vrijedi i danas, istaknuli smo i dalje nepovoljan položaj žena s invaliditetom jer se situacija nije značajno promijenila od 2015. godine do danas - u svom izlaganju istaknula je pravobraniteljica Anka Slonjšak, kao jedan od organizatora skupa.

- Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na dan 5. veljače 2021. u Republici Hrvatskoj je ukupno 253.704 žena s invaliditetom, što čini 42,7 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom. 72,8 posto od ukupnog broja žena s invaliditetom nema završenu OŠ ili ima završenu samo OŠ, 18,2 posto SŠ, 7,2 posto VSS/VŠS te 1,8 posto specijalno obrazovanje. U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja (bez osnovnih priključaka za struju, vodu, kanalizaciju, poljski WC, skučeni prostor) živi 12,4 posto žena s invaliditetom, kod kojih je specificiran taj podatak.

I dalje se žene s invaliditetom obrazuju za pomoćna, slabo plaćena zanimanja, a obrazovanje ne slijedi potrebe tržišta rada. Izloženost dvostrukoj stigmatizaciji po osnovi spola i invaliditeta, osobito u ruralnim područjima, ozbiljna je prepreka za veću uključenost djevojčica s invaliditetom u obrazovanje i žena s invaliditetom u zapošljavanje. Iako je Republika Hrvatska prepoznala potrebu promicanja prava žena i djevojaka s invaliditetom, posebno u nacionalnim strategijama i politikama, kao i višestruku diskriminaciju kao jedan od oblika s kojim se najčešće susreću žene s invaliditetom, većina mjera se provodi kroz projektne aktivnosti udruga osoba s invaliditetom, čime je njihova provedba diskontinuirana i upitne održivosti zbog izostanka sustavnog financiranja.

Što se tiče povećanja zastupljenosti žena s invaliditetom u tijelima vlasti, nije prepoznata potreba poduzimanja posebnih mjera namijenjenih unapređenju položaja žena s invaliditetom. Društvo često na ženu s invaliditetom gleda kroz prizmu invaliditeta, zanemarujući mogućnost afirmacije kroz ostale uloge - kazala je pravobraniteljica.

- Često su žene s invaliditetom lošeg financijskog stanja nezaposlene ili, ako su zaposlene, onda je to na slabo plaćenim poslovima ili ovise isključivo o socijalnim naknadama, čime im je egzistencija nesigurna, što ima za posljedicu da žene s invaliditetom nerado prijavljuju nasilje. U proteklom razdoblju proveli smo istraživanje o pristupačnosti skloništa/savjetovališta. Samo je jedno sklonište i savjetovalište i to koje djeluje u organizaciji udruge B.a.B.e. u potpunosti pristupačno za sve osobe s invaliditetom, dok je kod ostalih organizacija pristupačno ili sklonište ili savjetovalište (u cijelosti ili djelomično). Rasprostranjenosti skloništa za žrtve obiteljskog nasilja je relativno dobra i ako su pokretne i samostalne, žene s invaliditetom mogu se smjestiti u sklonište kao i osobe bez invaliditeta.

Poseban je problem kada je osobama s invaliditetom žrtvama nasilja osim arhitektonske pristupačnosti objekata potrebno osigurati i veću razinu podrške. Tada su stavljene u nepovoljniji položaj i s aspekta arhitektonske pristupačnosti objekta i jer su ovisne o pomoći druge osobe u samozbrinjavanju. Nema osigurane cjelovite podrške nakon izlaska iz skloništa. Izostaju alternativni oblici skrbi koji nude minimum sigurnosti i neovisnosti.

Usluge za žrtve nasilja još uvijek su u najvećoj mjeri svedene na djelovanje udruga i ovisne o projektnom financiranju temeljem objavljenih natječaja na nacionalnoj ili lokalnoj razini.

Nisu uspostavljeni nadzorni mehanizmi sukladno čl. 16 st. 3 KPOSI, a usluge zaštite osoba s invaliditetom od nasilja nisu u potpunosti dostupne, pogotovo u prostorima izvan većih gradskih središta.

Izmjenama zakonodavstva postroženo je kažnjavanje u slučajevima kada je žrtva kaznenih djela osoba s invaliditetom. Međutim, u primjeni zaštitnih i sigurnosnih mjera postoje problemi kao primjerice u slučajevima obiteljskog nasilja kada se u pravilu udalji žrtvu, a ne nasilnika.

Uslijed pandemije, kao i potresa, žene s invaliditetom su dodatno izložene opasnosti od partnerskog i obiteljskog nasilja. Pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom uputilo je ključnim institucijama preporuke vezane uz specifične potrebe koje proizlaze iz pojedine vrste invaliditeta. Osiguranje primjerene komunikacije sa žrtvom nasilja koja ima invaliditet, omogućavanje da joj sve potrebne informacije budu dostupne i pristupačne te da ima sigurnost i mogućnost prijave, od iznimne je važnosti.

Godina 2020., koja je bila izuzetno teška na svim razinama zbog pandemije, dodatno je pokazala nedostatke sustava i nepovoljan položaj u kojem se nalaze žene s invaliditetom. Uz svakodnevne prepreke, učestalu diskriminaciju od područja zdravstva do zapošljavanja i rada, omalovažavanja i marginaliziranja u raznim životnim okolnostima te nedostatka podrške od najbližih i sustava, pojavili su se i problemi mentalnog zdravlja.

Položaj žene s invaliditetom u Republici Hrvatskoj nije niti približan konvencijskim zahtjevima, stoga smo, kao nezavisna institucija, u više navrata preporučili RH da sukladno Konvenciji poduzme mjere kojima bi se ženama s invaliditetom priznala temeljna ljudska prava - istaknuli su iz Ureda pravobraniteljice.

- U doba potresa u Zagrebu i zatvaranja životnih sredina zbog pandemije poseban izazov predstavlja komunikacija, od prijenosa svakodnevnih aktualnih informacija do informacija u svakodnevnoj komunikaciji, neovisno govorimo li o osobama sa senzoričkim oštećenjima ili intelektualnim oštećenjima, npr. kod upotrebe zaštitnih maski za lice. Zbog nedostatne podrške, fizičke i tehnološke, mnoge žene s invaliditetom žive u teškim uvjetima, posebice one koje u trećoj životnoj dobi prožive značajan dio svog života u ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi.

Pandemija je upravo najviše preko njih pokazala nedostatke sustava, te osim stavljanja u drugi plan svakodnevnih zdravstvenih problema, nedostatak medicinskog i drugog stručnog osoblja, stroge mjere zatvaranja ustanova zdravstvene i socijalne skrbi i zabrane posjeta, otežana pristupačnost medicinskim uslugama dodatno pogoršavaju ionako teška stanja osoba s invaliditetom pa tako i žena s invaliditetom, koja su često zbog nepravovremene medicinske usluge rezultirala teškim komplikacijama sa smrtnim ishodima. Korisnicima domova za starije i nemoćne i ustanova socijalne skrbi ograničava se pravo na slobodu kretanja, te im se takvim 'držanjem pod ključem' i nametnutom socijalnom izolacijom narušava mentalno zdravlje - rečeno je na webinaru, a prilikom donošenja epidemioloških mjera od strane institucija i Stožera, nije se posebno vodilo računa o potrebama osoba s invaliditetom pa tako ni žena s invaliditetom zbog čega su izostajale prijeko potrebne usluge i podrške u svakodnevnom funkcioniranju. Premda su upućivali upozorenja i preporuke, one su samo djelomično prihvaćene.

- Žene s invaliditetom svakodnevno se suočavaju s nizom prepreka, povreda prava koje rezultiraju višestrukom diskriminacijom te je najvažnija preporuka da je potrebno osnaživanje samih žena s invaliditetom kako bi mogle tražiti svoja prava.

Stoga smo u Izvješću o radu za 2020. godinu, koji smo uputili na razmatranje Hrvatskom saboru, osim prikaza položaja žena s invaliditetom, kao i ukazivanja na problem nasilja, naveli cijeli niz preporuka u senzibilizacije društva i institucija kao i osnaživanja žena s invaliditetom.

S obzirom na sve rečeno, još jednom zahvaljujem Vama gospođo Peláez, na vašem današnjem izlaganju i sudjelovanju na ovom skupu, kao i svim sudionicama - zaključila je pravobraniteljica.

U raspravi, koja je slijedila nakon uvodnih izlaganja, skupu se obratila Gordana Jurčević, predsjednica SOIH-ove Mreže žena s invaliditetom te je istaknula aktivnosti Mreže, posebno obilježavanje važnih datuma, Kampanju '16 dana ženskog aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja' koja započinje dana 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava. Također je istaknula održavanje radionica i treninga za žene s invaliditetom te promicanje prava i život bez diskriminacije kao temeljnu svrhu rada Mreže. Jedna od značajnih aktivnosti je rad SOS telefona za žrtve nasilja žena s invaliditetom o kojem je govorila voditeljica istog Štefica Roginić.

Tijekom rasprave također su se uključile i predstavnice udruga - Petra Mutavčić, dopredsjednica Društva MS Grada Zagreba i Anđelka Bistrović, predsjednica Udruge distrofičara Virovitica. Istaknule su pozitivne primjere kao i nedostatke sustava od općenito ostvarivanje prava za sve osobe s invaliditetom neovisno o spolu, problem podrške te važnosti obrazovanja i informatičke pismenosti.

 

Izvor: Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti