SOIH Forum virtualnog učenja o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH održao je drugu edukaciju u cilju predstavljanja Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Snimka zaslona - Zoom, kolaž sudionika.

 

Nakon uspješno provedene prve edukacije o europskoj Strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. - 2030., u okviru SOIH - Foruma virtualnog učenja o KPOSI, SOIH je održao drugu edukaciju u cilju predstavljanja Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Pojašnjeno je da je SOIH - Forum virtualnog učenja o KPOSI kao inovativni model provođenja aktivnosti 8. Centra znanja za društveni razvoj u RH u području prijenosa specifičnih znanja (izobrazbe), u čiju svrhu će SOIH kontinuirano provoditi edukacije članova upravljačkih tijela i zaposlenika saveza i udruga te osoba s invaliditetom o KPOSI i politikama koje doprinose provedbi KPOSI.

SOIH je ujedno podsjetio da je na edukaciji održanoj 14. travnja 2021. Martina Mokus predstavila dvadeset ključnih načela i prava Europskog stupa socijalnih prava, a kojima se podupiru pravedna i funkcionalna tržišta rada. Potom, konkretne mjere za ostvarivanje tih načela, sadržane u Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava donesenom u ožujku ove godine, predstavila je Kristina Peruničić te istaknula kako Akcijski plan sadrži ambiciozne, ali ipak realne ciljeve koje bi EU trebala ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. godine.

Edukacija održana online putem Zoom platforme obuhvatila je više od 70 sudionika, koji su se nakon izlaganja uključili u konstruktivnu raspravu i izrazili zadovoljstvo inovativnim modelom provođenja edukacija.

 

Izvor: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti