INTERVJU, CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ŠIBENIK Donositelji odluka trebaju se zaista okrenuti uspostavi kvalitetne mreže pružatelja socijalnih usluga

Misija Centra za socijalnu inkluziju Šibenik je pružanje, poticanje i podržavanje procesa uključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s intelektualnim teškoćama, osoba s drugim vrstama invaliditeta i osoba sa psihosocijalnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu, a više o svemu rekle su nam Marija Alfirev, ravnateljica Centra, Iris Cukrov, voditeljica Službe socijalnih usluga i Romana Skočić, voditeljica programa i projekata

 

Za početak, upoznajte naše čitatelje s poviješću Centra.

- Naša Inkluzija Šibenik formalno postoji od 2003. godine. Dakle, punoljetni smo ove godine i ponosni na kontinuitet našeg rada i prepoznatljivosti - započinje priču Marija Alfirev.

- Udrugu smo osnovali nas nekoliko stručnjaka u suradnji s roditeljima osoba s intelektualnim teškoćama. Vizija koja nas je vodila i vodi u radu je društvo koje cijeni različitost i koje u svakom svom članu otkriva jedinstvene i potrebne vrijednosti. Željeli smo pokrenuti promjene u Šibensko-kninskoj županiji, promijeniti paradigmu razmišljanja i odnosa prema osobama s invaliditetom. Planovi su nam bili stvaranje uključivog društva, pokretanje socijalnih usluga u zajednici, senzibilizacija javnosti, osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama. Biti uključen u zajednicu znači da svi ljudi, bez obzira na to koje teškoće ili potrebu za podrškom imaju, imaju izjednačene mogućnosti aktivnog sudjelovanja kao i pristup istim resursima koji su na raspolaganju svim ljudima koji žive u zajednici.  

Naša misija je pružanje, poticanje i podržavanje procesa uključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s intelektualnim teškoćama, osoba s drugim vrstama invaliditeta i osoba sa psihosocijalnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu.

Provodimo djelatnosti pružanja socijalnih usluga organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, te programe zapošljavanja uz podršku, provođenje slobodnog vremena uz podršku, poticanje samoodređenja i samozastupanja, razvoj društvenog poduzetništva, educiranje asistenata za osobe s invaliditetom, stručnjaka, te provodimo različite projekte i inicijative usmjerene prema lokalnoj upravi i samoupravi i donositeljima odluka na državnoj razini.

Stručni tim koji čine dr. znanosti iz područja socijalne inkluzije, diplomirana psihologinja, mag. sociologije i pedagogije u suradnji s vanjskim članovima pruža izravnu podršku za više od 50 odraslih osoba s invaliditetom kroz različite programe. Provodi edukaciju asistenata koji pružaju izravnu podršku korisnicima, organizira edukacije, seminare, okrugle stolove, stručne skupove, tribine i radionice, uređuje časopis, internet stranicu, organizira i sudjeluje na sajmovima i izložbama, te surađuje s ostalim organizacijama i ustanovama na području županije. Trenutno imamo 13 stalnih zaposlenika, a prema potrebi zapošljavamo radnike za provođenje aktivnosti iz projekata.

Udruga ima značajno iskustvo u provođenju projekata (više od 100 različitih projekata) kojima se nastoji integrirati marginalizirane skupine i olakšati njihov društveni položaj.

Kroz proteklo razdoblje proveli smo tri projekta financirana iz EU fondova: IPA 2009 - 'Socijalno uključivanje kroz zapošljavanje' - dvogodišnji projekt zapošljavanja uz podršku u Kninu i Zadru, IPA 2007 - 'Socijalno uključivanje i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama', 'Facilitiranje zapošljavanja za osobe s intelektualnim teškoćama kroz klubove za zapošljavanje u Šibensko-kninskoj županiji' - ESF kroz HZZ OFU, a trenutno je u provedbi ESF projekt 'Razvoj mreže klubova za zapošljavanje na području Šibensko-kninske županije'.

Kontinuirano od 2007. godine provodi se 'zapošljavanje uz podršku' za osobe s invaliditetom, što predstavlja plaćeni rad koji obavlja osoba s invaliditetom u radnoj sredini uz kontinuirano praćenje i podršku. Zasniva se na potpuno različitim principima od tradicionalnog zapošljavanja te pritom cilj nije pronaći 'za rad spremnu osobu' već pronaći i prilagoditi smislene poslove na otvorenom tržištu rada i osigurati individualno primjereno obučavanje i podršku na radnom mjestu.

Koje programe i projekte provodite u Centru?

- Inkluzija Šibenik nudi uslugu organiziranog stanovanja u stanu ili kući, manjoj skupini odraslih osoba s intelektualnim teškoćama uz dnevno stručno praćenje i podršku u njihovom svakodnevnom životu. Podrška korisnicima u stambenim zajednicama ovisi o njihovim individualnim potrebama i željama. Trenutno imamo 3 stambene zajednice s 3 tipa podrške. Stambena zajednica sa sveobuhvatnom podrškom (24 sata podrške) nalazi se u kući Vodicama u koju smo se nedavno preselili kuću jer nudi brojne mogućnosti, prilagođena je teško pokretnim osobama, ima veliko dvorište i vrt što omogućava brojne rekreativne aktivnosti, nalazi se u blizini plaže čime će im biti omogućen gotovo svakodnevni odlazak na plažu tijekom ljetnih mjeseci - priča nam Iris Cukrov.

- Druge dvije stambene zajednice nalaze se u centru grada i jedna ima intenzivnu dnevnu podršku, a druga ograničenu, odnosno povremenu podršku. Mlade osobe iz te dvije zajednice uključene su u brojne aktivnosti koje nudi život u lokalnoj zajednici, npr. programe prekvalifikacije za određeno zanimanje, zaposlenje u redovnoj radnoj okolini, radne aktivnosti u sklopu radnog centra, različite radionice u sklopu drugih organizacija. Inače, ti mladi ljudi su odgovorni za brigu o svojim kućanstvima te obavljaju sve kućanske aktivnosti samostalno ili uz pomoć asistenta. Slobodno vrijeme provode u skladu s vlastitim interesima i željama, kao i epidemiološkom situacijom, koristeći pri tome sve pogodnosti života u gradu. Sklapaju međusobna prijateljstva, ali i prijateljstva s novim osobama (volonterima, susjedima, poznanicima iz programa zapošljavanja), te s njima odlaze na kavu, piće ili u šetnju rivom - kaže Cukrov.

Romana Skočić ističe kako trenutno provode i europski projekt 'Razvoj mreže klubova za zapošljavanje na području Šibensko-kninske županije'.

- Projekt je započeo sredinom travnja 2019. i traje do listopada 2021. Ukupna vrijednost projekta je 954.494,50 kuna te je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Šibenik, Centar za socijalnu skrb Šibenik, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Medicinska škola Šibenik i Srednja škola Lovre Montija Knin.

Projektom su se pokrenuli klubovi za zapošljavanje prilagođeni potrebama ranjivih nezaposlenih skupina (dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, branitelji, žene, mladi i osobe starije od 50 godina) te je cilj povećati zapošljivost ranjivih skupina na području Šibensko-kninske županije. Provodimo individualna savjetovanja za sudionike klubova, a radi se i s učenicima osnovnih i srednjih škola koji se tek trebaju uključiti u svijet rada i zapošljavanja. S njima je provedeno Istraživanje o informiranosti učenika o mogućnostima zapošljavanja, kao i radionice informiranja i osnaživanja za uključivanje na tržište rada.

U sklopu projekta izradili smo plan i program kontinuiranog provođenja klubova za zapošljavanje kao i model zapošljavanja uz podršku. Trenutno snimamo promotivni film o klubovima za zapošljavanje i radimo na pilot programu osposobljavanja za uslužno-turistička zanimanja za osobe s invaliditetom.

Kontinuirano provodimo programe zapošljavanja uz podršku i socijalnog uključivanja. Cilj zapošljavanja uz podršku je uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u redovnu radnu sredinu gdje im se pruža podrška u skladu s njihovim potrebama. Pravo na rad temeljno je pravo svakog pojedinca, a uključivanjem u svijet rada i zapošljavanjem radi se na podizanju kvalitete života i uključivanju u život lokalne zajednice. 

Zapošljavanje uz podršku osobama s intelektualnim teškoćama neophodno je iz više razloga: mnogim je osobama s teškoćama potrebna dugotrajna ili stalna podrška da bi se uspješno zaposlile, potrebna im je podrška u dolaženju i odlaženju s posla, u komunikaciji i zbližavanju s drugima na poslu, u raspolaganju novcem, planiranju vremena. Za osobe s intelektualnim teškoćama pronalaženje radnih mjesta u zajednici je važan aspekt socijalne integracije.

Inkluzija Šibenik pruža osobama s invaliditetom psihosocijalnu podršku putem individualnih razgovora sa stručnim radnicima koji su educirani za pružanje te vrste podrške, u ovom trenutku sa psihologinjom i pedagoginjom. Kako bi psihosocijalna podrška bila što kvalitetnija redovito se održavaju i sastanci stručnog tima na kojima se procjenjuje napredak i individualne potrebe.

U psihosocijalnu podršku uključeni su i roditelji, djeca, bračni partneri, sestre ili braća, socijalni radnici, savjetnici u zapošljavanju i ostale osobe važne u životu osobe kojoj se pruža psihosocijalna podrška. Njihovo sudjelovanje je nužno i poželjno kako bi podrška bila obuhvatna te kako bi se osobe koje primaju podršku osjećale sigurne, dobro informirane i podržane - objašnjava Skočić.

Tko su vaši korisnici, kakve dijagnoze, stanja imaju?

- Na ovo pitanje volim odgovoriti da radimo s osobama, a ne s dijagnozama. To je naš osnovni princip kojim se vodimo u pružanju socijalnih usluga i podrške osobama s teškoćama. Osobno usmjereni pristup, osobno usmjereno planiranje i aktivna podrška su temeljni načini rada ne samo s osobama s invaliditetom već i sa svim osobama koje trebaju određenu podršku - kaže Marija Alfirev.

- Osobno usmjeren pristup znači dati prednost talentima i sposobnostima koje neka osoba ima, njenim željama, potrebama i izborima, umjesto isticanja teškoća i dijagnoza.

Kroz socijalne usluge i aktivnostima iz programa i projekata podršku pružamo djeci i mladima s teškoćama u razvoju, osobama s intelektualnim teškoćama, osobama s drugim vrstama invaliditeta, djeci i mladima s problemima u ponašanju i osobama sa psiho-socijalnim teškoćama

Kako se financirate i postoje li poteškoće s financiranjem?

- Financiranje Centra za socijalnu inkluziju Šibenik osigurava se iz više izvora. Socijalna usluga organiziranog stanovanja je financirana iz državnog proračuna od strane ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, a temeljem ugovora o pružanju socijalne usluge - nastavlja Alfirev.

- Ostala sredstva osigurana su temeljem prijave programa i projekata na različite domaće i europske natječaje.

Iz istog ministarstva financira se trogodišnji program širenja mreže socijalnih usluga i povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom na području Šibensko-kninske županije, a Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija i Grad Vodice iz svojih proračuna sufinanciraju programe zapošljavanja uz podršku i socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom.

Osigurali smo institucionalno funkcioniranje koje financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Provodimo projekte koji su odobreni iz fondova EU.

Trenutno nemamo teškoća s financiranjem, međutim, uvijek je napeto i neizvjesno hoće li nam određeni projekti proći na natječajima i tako osigurati kontinuitet pružanja usluga, ali i osiguravanje plaća za sve zaposlenike.

Kako je pandemija utjecala na rad Centra?

- Zbog epidemiološke situacije s korona virusom imali smo potrebu za potpunom reorganizacijom rada i funkcioniranja stambenih zajednica. Stambene zajednice smo u par navrata morali u potpunosti zatvoriti i onemogućiti bilo kakve posjete - objašnjava Iris Cukrov.

- Tijekom studenog prošle godine došlo je i do prodora korona virusa u stanove, te su oboljeli skoro svi korisnici kao i nekolicina asistenata zbog čega smo žurno morali u privremeni radni odnos zapošljavati nove asistente, reorganizirati smjenski rad, svi asistenti su morali raditi u potpunoj zaštitnoj opremi, a korisnici nisu smjeli izlaziti što je u konačnici utjecalo i na njihovo psihičko zdravlje.

Ova pandemija utjecala je dosta na živote naših korisnika, kao i na sve nas, jer su onemogućene i neke pogodnosti koje nudi život u gradu kao npr. pohađanje kulturnih događanja, rekreativnih aktivnosti, kao i mogućnosti zapošljavanja - kaže Cukrov.

- Donositeljima odluka da se zaista okrenu razvoju socijalnih usluga u zajednici i uspostavi kvalitetne mreže pružatelja socijalnih usluga, što ujedno znači i osiguravanje više novaca i drugih resursa upravo za ove usluge. Pod drugim resursima mislim na prostore u vlasništvu države, gradova i općina - zaključuje naš razgovor Marija Alfirev.