MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH Podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba

Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života

Znakovni jezik, ilustracija

 

Međunarodni tjedan gluhih obilježava se zadnji tjedan u rujnu u spomen održavanja Prvog svjetskog kongresa Svjetske federacije gluhih, koji je održan 1958. godine u Rimu. Tjedan se obilježava provođenjem različitih aktivnosti zajednica gluhih i nagluhih diljem svijeta, a ovogodišnja tema je poticanje svijesti o znakovnom jeziku.

U nastavku donosimo tekst preuzet sa stranice elbi-medikal.hr.

Prema statistikama, svaka deveta osoba na Zemlji ima poteškoća sa sluhom. Uzroci ove bolesti potpuno su različiti: posljedice bolesti, nesreće, urođene mane. U svijetu ima oko 30 milijuna gluhonijemih, a Rusija čini oko 40 posto, od čega je pet posto maloljetne djece. Veliki broj ljudi ujedinjenih jednim zajedničkim problemom shvatio je ideju o definiranju Međunarodnog dana gluhih.

Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života. Posljedica senzibilizacije javnosti bila bi upoznavanje i pronalaženje načina za rješavanje te specifične problematike. Provedene aktivnosti rezultirat će i boljom educiranošću gluhih osoba o sredstvima koja su korisna za njihovu bolju i jednostavniju komunikaciju, čime je omogućena integracija u širu društvenu zajednicu i poboljšana kvaliteta života te populacije. Organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje privući pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluhe osobe. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim osobama i njihovim pomagačima te se koristi za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih osoba širom svijeta na boljem obrazovanju i većem zapošljavanju.

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluho slijepih osoba u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu 1. kolovoza 2015. godine. Njime je HZJ priznat kao izvorni jezik zajednice gluhih i gluho slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Proglašen je pravim, samosvojnim jezičnim sustavom s vlastitim gramatičkim pravilima potpuno neovisnim o jeziku čujućih osoba. Zakon propisuje pravo gluhih i gluho slijepih osoba na  korištenje hrvatskog znakovnog jezika, informiranje i obrazovanje, kako na hrvatskom znakovnom jeziku tako i na ostalim odgovarajućim oblicima komunikacije. Svrha mu je izjednačavanje mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju, ali i omogućavanje ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Sustave komunikacije gluhih i gluho slijepih, a i nagluhih osoba, čine hrvatski znakovni jezik (HZJ) i ostali sustavi komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku.


Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti