KOMUNALAC POŽEGA Radionica za članove Udruge Mi i Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Požege

Prikazana je prezentacija o odvajanju otpada, s naglaskom na odvajanje otpadnog papira, kartona i plastike, a sudionicima su podijeljeni promidžbeni materijali tiskani u sklopu promidžbe i vidljivosti projekta, letci i brošure i platnene vrećice

Komunalac Požega, udruge

 

U sklopu projekta 'Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike', vezano za projektnu aktivnost provedba horizontalnih načela, održana je radionica za korisnike Udruge MI te članove Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Požege.

Radionica je  održana u poslovnoj zgradi Komunalca Požega d.o.o. u Industrijskoj ulici u Požegi gdje postoje preduvjeti za pristup osobama s invaliditetom te uz sudjelovanje tumača znakovnog jezika za osobe oštećena sluha i gluhe osobe

Prikazana je prezentacija o odvajanju otpada, s naglaskom na odvajanje otpadnog papira, kartona i plastike, a sudionicima su podijeljeni promidžbeni materijali tiskani u sklopu promidžbe i vidljivosti projekta, letci i brošure i platnene vrećice

Projekt 'Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike' se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593 kuna, tj. 85 posto ukupno prihvatljivih troškova.

Izvor: Komunalac Požega

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti