Natječaj: Dodjela potpora slijepim učenicima i studentima

Potpora se dodjeljuje za razdoblje listopad 2013. – srpanj 2014.godine, i to kao financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu), te jednokratna financijska pomoć, a natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti

Upravni odbor Hrvatske zaklade za školovanje slijepih “MARKO BRKIĆ” raspisuje:

Natječaj za dodjelu potpore slijepim učenicima i studentima
za školsku odnosno akademsku godinu 2013./2014.
Potpora se dodjeljuje za period listopad 2013. – srpanj 2014.godine, i to kao: financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu), te jednokratna financijska pomoć. Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima: ako su državljani Republike Hrvatske, ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu, ako su redovno upisali školsku odnosno akademsku godinu.
Prijava na natječaj treba sadržavati: molbu sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, vrsta potpore koja se traži), roditeljima ili skrbnicima i/ili ustanove u koju je podnositelj zahtjeva smješten; životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja, te inicijative za aktivno uključivanje u rad Zaklade); dokaz o invalidnosti (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu odnosno invalidninu) ; dokaz o državljanstvu (Domovnica); dokaz o uspjehu u zadnjoj godini školovanja , te Potvrda o upisu u prvu godinu – za brucoše, ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu; ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji. Potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci) podatak da li korisnik prima pomoć stalnu ili povremenu iz drugih izvora i koju ; prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

* Potvrda o materijalnom stanju treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:
„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,
Draškovićeva 80, 10000 Zagreb
s naznakom – natječaj za potporu.
Prijave na natječaj primaju se isključivo poštom zaključno do 25. studenog 2013. godine. prijave s poštanskim žigom nakon 25. studenog 2013. godine, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na natječaj bit će obaviješten i osobno pisanim putem.

In-Portal