ANKA SLONJŠAK Javni poziv za izbor članova Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Stručni savjet ima ukupno 15 članova i 15 njihovih zamjenika. U slučaju spriječenosti, člana Stručnog savjeta zamjenjuje njegov zamjenik koji ima ista prava i obveze kao i član

Anka Slonjšak

 

Na temelju članka 5. točke 1. Sporazuma o osnivanju Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom objavila je Javni poziv za izbor članova V. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

I. Djelokrug Stručnog savjeta pravobraniteljice:

- praćenje i promicanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnih strateških dokumenata,

- razmatranje pitanja od značaja za osobe s invaliditetom,

- predlaganje mjera za promicanje prava i unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj,

- suradnja s institucijama i tijelima u cilju poboljšanja, zaštite, uključenosti i društvene angažiranosti osoba s invaliditetom,

- savjetovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o pitanjima važnim za pojedinu vrstu invaliditeta u svrhu definiranja javnih politika, otklanjanja nejednakosti te izmjene zakona, pravilnika i drugih akata i

- druga pitanja koja su važna za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

II. Način rada

Rad i svaki drugi oblik participacije je dobrovoljan i besplatan. Članovi Stručnog savjeta imaju pravo na refundaciju putnih troškova prilikom dolaska na sastanke. Sastanci Stručnog savjeta održavat će se svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, u užem ili proširenom sastavu, ovisno o temi razmatranja.

III. O sastavu i način izbora članova

Stručni savjet ima ukupno 15 članova i 15 njihovih zamjenika. U slučaju spriječenosti, člana Stručnog savjeta zamjenjuje njegov zamjenik koji ima ista prava i obveze kao i član. Članovi i zamjenici Stručnog savjeta izabiru se na temelju zajedničke vlastite prijave i imenuju na mandat od dvije godine (24 mjeseca) od 17. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine te mogu biti ponovno izabrani. Pri sljedećem izboru prednost će imati osobe koje dotad nisu sudjelovale u radu Stručnog savjeta.

IV. Podnošenje prijava kandidata za člana

Prijava s pratećom dokumentacijom kandidata za člana i zamjenika Stručnog savjeta podnosi se poštom na adresu: PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na e-mail: pravobraniteljica@posi.hr .

Prijava kandidata treba sadržavati sljedeće podatke o kandidatu i zamjeniku:

- ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika,

- instituciju/organizaciju/savez/udrugu/inicijativu koju kandidat i njegov zamjenik predstavlja/ju,

- opis iskustava u radu s ili za osobe s invaliditetom i kratki životopis,

- kontakt adresu, e-mail i broj mobitela i

- potpis kandidata i njegovog zamjenika.

Prijave se podnose u roku od 14 dana od dana objave predmetnog Javnog poziva, zaključno s 12. siječnja 2022. godine. Izbor članova Stručnog savjeta obavlja pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i biti će objavljen najkasnije do 17. siječnja 2022. godine na mrežnoj stranici www.posi.hr. Lista članova izabranih na ovom Javnom pozivu dostaviti će se svakom kandidatu koji je podnio prijavu.

Putem poveznice https://posi.hr/javni-poziv-za-izbor-clanova-v-saziva-strucnog-savjeta-pravobraniteljice-za-osobe-s-invaliditetom/ može se doći do svih informacija.

 

Klaudija Klanjčić

 

 

Povezane vijesti