PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Kalendar za 2022. 'Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!'

Kao i dosadašnjih godina, Ured pravobraniteljice za djecu objavio je godišnji zidni kalendar o pravima djece

Djeca koriste tehnologiju, ilustracija.

 

UN-ov Odbor za prava djeteta objavio je u ožujku 2021. novi opći komentar, kojim se potvrđuje da se Konvencija o pravima djeteta primjenjuje i u digitalnom svijetu.

Dječja prava moramo poštovati, ostvarivati i štititi u stvarnosti u kojoj dijete živi, a ona danas u velikoj mjeri obuhvaća i digitalni svijet. Pandemijsko vrijeme potvrdilo nam je to na nebrojene načine u praksi pa smo se u protekle dvije godine imali prilike uvjeriti da digitalno okruženje pruža brojne nove mogućnosti ostvarivanja prava djeteta, ali ujedno donosi i niz rizika i opasnosti od povrede i zlouporabe tih prava.

O svemu tome govori i Opći komentar br. 25, u čijoj su izradi sudjelovale stotine stručnjaka za dječja prava. Osobito je važno istaknuti da su u stvaranju tog dokumenta sudjelovala djeca i mladi - njih 709 iz 28 zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku. Nakon brojnih konzultacija s djecom iz različitih zemalja i kultura, pokazalo se da je dječjim razmišljanjima zajedničko sljedeće: da djeca trebaju i žele pristup digitalnom svijetu; da smatraju da vlade njihovih država trebaju preuzeti odgovornost za zaštitu prava djece online; i da njihovi roditelji trebaju dobiti podršku kako bi razumjeli kako digitalni i svijet utječe na djecu. Upravo te poruke djece ugrađene su u Opći komentar br. 25, kao međunarodni dokument koji obvezuje sve države stranke Konvencije o pravima djeteta.

Svojim kalendarom 'Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!', Ured pravobraniteljice za djecu želi pomoći da poruke iz tog važnog međunarodnog dokumenta dospiju do što većeg broja djece i pomognu im da razumiju svoja prava u digitalnom svijetu. Naslovi i poruke u kalendaru za 2022. slijede konvencijska prava djeteta i interpretiraju ih u skladu s digitalnim okruženjem, poput sljedećih:

Svako dijete ima pravo na svoja prava - online i offline: Putem interneta možemo doći do važnih informacija, savjeta i usluga. Omogućite nam da to činimo na siguran način!

Podrška roditeljima i obitelji - za bolju podršku djeci: Nemaju svi roditelji potrebna znanja o internetu! Država im treba pomoći da nauče i razumiju na koje sve načine digitalno okruženje koristi djeci…, ali i koje rizike donosi i kako zaštititi djecu od njih.

Pravo na informacije i medijsku pismenost: Svakom djetetu trebaju znanja i vještine za sigurno korištenje digitalnih alata i izvora, te za kritičko razumijevanje medija!

Pravo na sigurnost i zaštitu od nasilja: Pobrinite se da djeca znaju kome mogu prijaviti nasilje i gdje mogu dobiti brzu pomoć i zaštitu od internetskog nasilja kad im zatreba!

Za atraktivan izgled kalendara osobito su zaslužne vedre ilustracije i crteži Zrinke Ostović, a dizajn potpisuje Valentina Dominić (Smak kolektiv). Kalendar ujedno predstavlja i skraćeni vodič kroz Konvenciju o pravima djeteta, kao i informacije o nužnoj zaštiti prava djece u digitalnom okruženju. Sadržava i poruke za odrasle, ali i poruke za djecu kojima se nastoji potaknuti djecu i mlade na razmišljanje o ovim aktualnim pitanjima.

U stvaranju kalendara korišteni su Opći komentar br. 25 (2021.) o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje (dostupno na hrvatskom jeziku ovdje), te materijali organizacije 5Rights Foundation: izvještaj o konzultacijama s djecom iz 28 zemalja svijeta 'Our Rights in a Digital World' i dječja verzija Općeg komentara br. 25, pod nazivom 'In Our Own Words - Children’s Rights in the Digital World', koju su izradila djeca i mladi (dostupno ovdje).

Svatko zainteresiran cijeli kalendar može pogledati i preuzeti na ovoj poveznici.

 

Izvor: Pravobraniteljica za djecu

 

Povezane vijesti