PREDSTAVLJANJE Udruga osoba s invaliditetom Labin

Udruga ima svojstvo pravne osobe i obavlja svoju djelatnost na području bivše Općine Labin, odnosno na području Grada Labina te Općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja, kao i na svom području Istarske županije, ukoliko član gravitira području na kojem Udruga djeluje. Trenutno broji 338 članova

Udruga osoba s invaliditetom Labin

 

Udruga osoba s invaliditetom Labin (UOI Labin) predstavila je u priopćenju, poslanom od strane dopredsjednika Nedžada Isanovića, svoje djelovanje i aktivnosti od 2019. do 2021. godine.

Kako su naglasili, ovo im je prvi put da se javljaju ovom portalu.

UOI Labin je samostalna, dragovoljna, nestranačka, neprofitna udruga, osnovana 2004. godine, u koju se dragovoljno udružuju, odnosno učlanjuju sve osobe s invaliditetom od 30 i više posto tjelesnog oštećenja, zatim njihovi roditelji ili staratelji ukoliko su sami maloljetni, kao i ostali građani, radi unapređenja rehabilitacije i zaštite osoba s tjelesnim i drugim oblikom invaliditeta, njihove što potpunije društvene afirmacije, resocijalizacije i što kvalitetnijeg života.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i obavlja svoju djelatnost na području bivše Općine Labin, odnosno na području Grada Labina te Općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja, kao i na svom području Istarske županije, ukoliko član gravitira području na kojem Udruga djeluje. Trenutno broji 338 članova.

- Ulaganjem svojeg slobodnog vremena volonteri udruge, većinom članovi, već godinama svojim radom i nesebičnim davanjem sebe, doprinose u podizanju svijesti o osobama s invaliditetom (OSI) te u podizanju kvalitete rada i života OSI u zajednici u kojoj žive kroz razne projekte i programe. Najveći uspjeh svih do sada odrađenih projekata je vidjeti zadovoljstvo samih korisnika, kako članova udruge, tako i njihovih obitelji, skrbnika i šire zajednice - osvrnuli su se na svoje volontere, koji imaju veliku ulogu u gotovo svakoj sredini.

Udruga je u 2021. godini, kroz program rada 'Invalidi protiv pandemije 2021.', u mjesecu svibnju nabavila dva prijenosna koncentratora kisika, ukupne vrijednosti od 25.000 kuna, namijenjenih za dva člana udruge: Silvestera Oreškog iz Labina te Stevu Miličevića iz Raše, kojima su odmah, nakon nabave, a zbog zdravstvenih potreba, bili predani i na korištenje.

- Naime, kada smo krajem 2020. godine radili na programu rada za 2021. godinu, pojavila se potreba nabave ova dva uređaja za navedene osobe, članove naše udruge, te nam je glavna aktivnost programa rada bila usmjerena k tome - pojašnjeno je u priopćenju.

Nadalje, kroz projekt u 2019. godini, radnog naslova 'Posudionica sa srcem', udruga je ponovno organizirala posudionicu invalidskih pomagala unutar svog članstva. Manji dio pomagala je imala od prije, a dio pomagala nabavljen je ili dobiven iz donacija tokom 2019. i 2020. godine.

- U posudionici imamo štake, hodalice, kolica te gusjeničare - uređaje za savladavanje stepenica osobama u kolicima koji stanuju na višim katovima. Dio pomagala je na korištenju kod članova, a dio je posuđen udrugama ili trenutno potrebitim osobama - pojašnjeno je.

Zbog novonastale epidemije virusa covid-19, udruga je u 2020. godini uspjela organizirati i odraditi samo dvije humanitarne akcije za dvoje članova, ostale manifestacije koje se inače redovito godišnje provode, kao druženja sa članovima, organiziranje Dana otvorenih vrata udruga, obilježavanje važnih blagdana ili slično, nije bila u mogućnosti ni organizirati ni provoditi shodno Odlukama o zabrani okupljanja većeg broja osoba Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Redovne skupštine Udruge invalida rada Labin odrađuju se također po napucima Stožera.

Nakon slanja više zamolbi, zahtjeva i dopisa za donaciju te slanja dokumentacije na natječaje za sufinanciranje projekata i programa iz Proračuna Grada Labina, Općine Raša, Sv. Nedelja, Kršana, Pićna i Istarske županije, u mjesecu svibnju prošle godine najprije su za potrebe članova udruge nabavljeni antidekubitalni madraci, tens masažeri i stimulatori mišića u vrijednosti od 2.600 kuna. Tokom mjeseca lipnja iste godine odrađeno je nekoliko predavanja s vanjskim predavačima, na temu zdravlja, jedna od glavnih tema bila je kako živjeti nakon moždanog udara.

Iz priopćenja nadalje saznajemo da je udruga u mjesecu kolovozu 2021. godine nabavila holter krvnog tlaka i holter EKD u vrijednosti od 27.192 kuna, namijenjenih isključivo za potrebe internističke ambulante na Domu zdravlja Labin te krevet za stacionar Doma zdravlja Labin u vrijednosti od 20.000 kuna. Tokom istog mjeseca volonteri i predsjednik udruge ugovarali su rehabilitaciju za svoje članove, posebice one koji su imali moždani udar. Rehabilitacija se provodila tokom mjeseca rujna 2021. godine, a vrijednost rehabilitacije koju je sufinancirala Istarska županija iz proračuna Županije za 2021. godine bila je 6000 kuna.

Zajedničke aktivnosti UOI-a Labin s drugim ustanovama, tvrtkama, gospodarskim subjektima, lokalnim pisanim ili elektroničkim medijima, jedinicama lokalne i područne samouprave te Istarskom županijom dovele su do toga da se na njihovom području dosta popravila kvaliteta života i rada OSI na bolje, na čemu žele, kao udruga i važan subjekt u zajednici, i dalje aktivno nastaviti sa svojim radom.

- Duboko se i s velikim poštovanjem ovim putem zahvaljujemo svim donatorima Udruge osoba s invaliditetom Labin te svim suradnicima udruge u 2021. godini - poručuju.

U planu aktivnosti za 2022.godinu i dalje je, vezano uz dugoročne aktivnosti i planove UOI-a Labin, sljedeće: nabava potrebnih invalidskih pomagala i opreme koja nedostaje u posudionici udruge; rješavanje arhitektonskih barijera na pješačkim prijelazima gdje to nije odrađeno, za prolaz osoba s invaliditetom u kolicima; postavljanje zvučne signalizacije na semaforima za prolaz gluhonijemih osoba preko pješačkog prijelaza; uvođenje u gradski prijevoz autobusa s podnom hidraulikom te besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom; postavljanje znakova - Brailleovog pisma na ulaze u sve državne službe i ustanove Grada Labina i općina.

Po potrebi organiziranje humanitarnih akcija za nabavu nedostupnih invalidskih pomagala i opreme za članove; pregovaranje s lokalnom samoupravom, hotelskim kućama u Rapcu te Ministarstvom turizma o potrebi izrade funkcionalne plaže za osobe s invaliditetom na novoj lokaciji, jer postojeća ne zadovoljava ni izgledom, a ni funkcionalno potrebe osoba s invaliditetom na njihovom području.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti