ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT Projekt Transnacionalna suradnja za bijeg od socijalne isključenosti

Glavni cilj ovog projekta je uspostava transnacionalnog konzorcija koji radi s najugroženijim skupinama mladih, u cilju razmjene dobrih praksi i iskustava vezanih uz rad s mladima i kreativnih rješenja za neformalne obrazovne prakse

Logo projekta.

 

Županijska udruga slijepih Split prvi put provodi projekt financiran iz programa Erasmus+ pod nazivom Transnacionalna suradnja za bijeg od socijalne isključenosti.

Svrha projekta je smanjenje socijalne isključenosti najugroženijih skupina mladih pronalaženjem i stvaranjem inovativnih prilika za učenje koje im omogućuju ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima učenja, kako bi stekli prijeko potrebne vještine surađujući sa svojim vršnjacima bez teškoća.

Rješavanje problema digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i prioriteta kapaciteta rješava se izradom e-knjige koja će predstaviti najinovativnija rješenja u obrazovnom radu s mladima, s najugroženijim ciljnim skupinama, kao što će i donijeti nove inovativne obrazovne aktivnosti i alate koji se mogu koristiti za poboljšanje mekih i digitalnih vještina ciljne skupine.

Glavni cilj ovog projekta je uspostava transnacionalnog konzorcija koji radi s najugroženijim skupinama mladih, u cilju razmjene dobrih praksi i iskustava vezanih uz rad s mladima i kreativnih rješenja za neformalne obrazovne prakse. Konzorcij ovog projekta pokriva širok raspon stručnosti i iskustva vezanih uz opseg i ciljeve projekta, a uz prijavitelja, Županijsku udrugu slijepih Split, čine ga sljedeće organizacije:

- Citizens in power(CIP), ciparski partner nudi stručnost i rješenja dobre prakse u radu sa skupinama mladih u nepovoljnom položaju razvijajući inovativne i kreativne resurse za aktivnosti neformalnog obrazovanja;

- WALKTOGETHER, bugarski partner ima iskustvo u kreiranju i provedbi aktivnosti s ovom ciljnom skupinom, ali im nedostaju inovativni resursi koji će unaprijediti kapacitete njihovog rada s mladima i inovirati njihove nastavne aktivnosti i metodologije;

- Španjolski partner EUROPA 2020 surađuje s više lokalnih dionika koji rade s mladima, ali im također nedostaju resursi i vještine za provedbu tih aktivnosti na što je moguće više kreativniji i korisniji način.

Projekt se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

- Svaki od partnera provodi istraživanje na nacionalnoj razini: status i općenito statistike broja i profila ciljne skupine (skupine mladih u nepovoljnom položaju) po zemlji, broj i profil organizacija koje rade s mladima u nepovoljnom položaju;

- Svaki od partnera će na nacionalnoj razini istražiti primjere dobre prakse o aktivnostima, alatima i resursima za ciljane skupine u nepovoljnom položaju koji proizlaze iz prethodnog rada partnera, kao i primjere dobre prakse po zemlji koji su proizašli iz programa Erasmus+;

- Svaki od partnera će izraditi popis novih ideja (digitalne i fizičke aktivnosti, alati i resursi) usmjerenih na rad s mladima u nepovoljnom položaju;

- Svaki od partnera će prevesti sadržaj na svoj materinji jezik;

- Svi partneri će javno objaviti prevedeni sadržaj;

- Svi će provesti pilot aktivnosti na nacionalnoj razini;

- Publikacija rezultata u digitalnom i audio obliku.

Projekt je ukupne vrijednosti 60 tisuća eura, a financiran je iz programa Erasmus + KA2. Predviđeno trajanje projekta je od 1. studenog 2021. do 1. studenog 2022. godine.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti