DUBROVNIK Sastanak udruga osoba s invaliditetom i gradskih kotara na temu mobilnosti i pristupačnosti

Sastanak je održan na temu realizacije Mjere 6.5.1. Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025., a koja je prošle godine donesena u partnerskom odnosu s udrugama

Prizor sa sastanka.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković susreo se prošli četvrtak s predstavnicima gradskih kotara i udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, a sastanku su prisustvovali i pročelnici upravnih odjela Grada Dubrovnika koji se unutar svojih djelokruga dotiču prava osoba s invaliditetom, odnosno koji svojim aktivnostima i projektima mogu unaprijediti kvalitetu života i rada osoba s invaliditetom i osigurati uvjete za njihovo snažnije društveno uključivanje.

Sastanak je održan na temu realizacije Mjere 6.5.1. Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025., a koja je prošle godine donesena u partnerskom odnosu s udrugama.

Mjera se upravo odnosi na osiguravanje pristupačnosti područja značajnih za neovisno kretanje i komunikaciju osoba s invaliditetom.

Ovaj sastanak inicirala je Patricija Švaljek, voditeljica Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije koja je uvodno izložila kako je dodatni povod sastanka bio pobliže upoznati predstavnike gradskih kotara s problematikom života osoba s invaliditetom, a potom im zahvalila na velikom odazivu.

Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić izložio je tijek aktivnosti na implementaciji predmetne mjere Strategije. Kao jedan od najvećih problema s kojim se susreću osobe s invaliditetom u smislu mobilnosti jest pristupačnost stambenim zgradama što će u narednom razdoblju trebati sustavno rješavati. Predstavnici udruga iskazali su i potrebu nabavke novog specijaliziranog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, što je usluga koju financira Grad Dubrovnik, a operativno provodi Libertas, a razgovaralo se i o optimizaciji same usluge s ciljem što lakšeg korištenja.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je da će, ako postoji potreba, Grad iznaći potrebna sredstva za nabavku novog specijaliziranog vozila jer je kvalitetna i potpuna skrb o osobama s invaliditetom 'naša dužnost, obaveza i ispit na kojem ne smijemo pasti'.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Matilda Krile Prkoča izvijestila je o skorom provođenju natječaja za rekonstrukciju kompletne semaforske opreme na križanjima kod Doma zdravlja i kod Stadiona Lapad. Predmetnom rekonstrukcijom predviđena je i ugradnja akustičnih pješačkih tipkala za slijepe i slabovidne osobe, a koji su na stadionu Lapad postavljeni već prije dvije godine.

U suradnji s Gradskim kotarom Grad, rečeno je također, radi se na projektu postavljanja rukohvata na novim lokacijama unutar povijesne jezgre, a kako bi se olakšalo kretanje starijih i manje pokretljivih građana. Sve pojedinosti, od načina postavljanja do izgleda samih rukohvata, usuglašuju se s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

Direktor javnog prijevoznika Libertas Dubrovnik Franko Mekišić izložio je aktivnosti oko uvođenja zvučnih upozorenja i vizualne najave stanica u javnom gradskom prijevozu, a što je vezano uz modernizaciju sustava naplate, na čemu Libertas sustavno radi. Testna faza implementacije sustava koji će olakšati korištenje usluge prijevoza slijepim i slabovidnim osobama očekuje se tijekom 2023. godine.

Na sastanku je također dogovoreno da će se uvesti praksa kvartalnog produženja odnosno izdavanja pokaza za javni prijevoz osoba s invaliditetom, kako bi pravo na ovu uslugu što prije mogli ostvariti novi korisnici. Govorilo se i o nastavku prilagođavanja postojećih dječjih igrališta djeci s teškoćama u razvoju te o projektu ugradnje dizala u zgradu gradske uprave Pred Dvorom za koji je izrađena sva potrebna dokumentacija te su ishođene suglasnosti konzervatora.

 

Izvor: Grad Dubrovnik

 

Povezane vijesti