SOIH Održan Okrugli stol 'Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra'

Iako se ubojstvo kao oblik nasilja rijetko pojavljuje kod žena s invaliditetom, valja istaknuti da su ostali oblici kao što su emocionalno i ekonomsko nasilje višestruko više prisutni nego kod ostalih žena

SOIH, okrugli stol

 

U okviru tradicionalne kampanje 'Aktivne i uključene' Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom na Međunarodni dan žena 8. ožujka održali su Okrugli stol o temi 'Ravnopravnost spolova danas za održivo sutra', koji je okupio 80 sudionika.

Skup je moderirala Gordana Jurčević, predsjednica SOIH - Mreže žena s invaliditetom. Na početku skupa sudionicima se obratila Renata Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Uz isticanje značaja tema koje su se našle u programu, pozvala je na posvećivanje više pozornosti politikama koje uključuju rodnu dimenziju i izrijekom žene s invaliditetom.

Potom je Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, predstavila položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Naglasila je da su predrasude u odnosu na žene s invaliditetom još uvijek daleko veće u području neovisnog življenja, posebice kad se radi o partnerskim odnosima, majčinstvu i slično, a isto tako naglasila je brojne fizičke, komunikacijske i orijentacijske barijere.

Rada Borić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, je na inspirativan način ukazala na odnos između ravnopravnosti spolova i demokracije ilustrirajući to pokazateljima koji idu na štetu žena s invaliditetom uspoređujući ranjive skupine žena koje sve od reda doživljavaju teške oblike diskriminacije i stigmatizacije.

Štefica Roginić, voditeljica SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, predstavila je rad SOS telefona u okolnostima pandemije covid-19, istaknuvši novu pojavu prijavljivanja ekonomskog nasilja nad ženama s invaliditetom od strane tzv. zdravih žena.

Zatim je Kristina Peruničić, koordinatorica programa Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, predstavila novu dimenziju pristupa ravnopravnosti spolova prikazujući ISO standarde kao alate za postizanje većeg stupnja ravnopravnosti spolova. Posebnu pozornost privukli su primjeri koji nedvojbeno pokazuju da i u području standarda postoji neravnopravnost.

Nakon toga sudionicima se obratila Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja je predstavila rad na pripremi Alternativnog izvješća skupini GREVIO.

Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavila je neravnopravan položaj žena kroz brojne ilustrativne podatke i mjere koje treba poduzeti. I ove godine je tradicionalni

Govoreći o diskriminaciji žena s invaliditetom te o ulozi SOIH-a i Odbora kojemu je na čelu, Sabljar-Dračevac je posebno istaknula problematiku ostvarivanja prava osoba s invaliditetom.

- Svima nam je cilj biti zajednica u kojoj će svi živjeti ravnopravno bez obzira na spol i imati jednake šanse u društvenom, ekonomskom i političkom pogledu. Svi bi trebali živjeti jednako, humano i  kvalitetno bez obzira na spol, boju kože ili invaliditet - rekla je Sabljar-Dračevac te dodala kako smo, na žalost, svjedoci toga u kakvom su teškom položaju sve žene pogotovo kada se pogledaju pokazatelji o nasilju nad ženama. Istaknula je i kako su samo u prva dva mjeseca ove godine ubijene četiri žene, a ubojstvo su počinili muškarci.

- Na sreću, kod žena s invaliditetom ne svjedočimo o tolikom broju ubojstava, ali nasilje je mnogo više prisutno, a čak i neke statistike pokazuju i trostruko više. Svemu tome još snažnije pridonose pandemija uzrokovana koronavirusom, a i trenutačna kriza izazvana ratom - upozorila je predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Pozvala je i na to da se više pozornosti posveti politikama koje uključuju rodnu dimenziju i izrijekom žene s invaliditetom te poslala poruku da se sva skloništa za žene žrtve nasilja učine pristupačnim ženama s invaliditetom.

Sabljar-Dračevac je izrazila zadovoljstvo činjenicom da se Mreža žena s invaliditetom SOIH-a uključila u podnošenje Izvješća u sjeni vezano za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te da su kao teme ovogodišnjeg okruglog stola odabrani ISO standardi.

Zaključno je rekla kako Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku aktivno razmatra pitanja vezana za prava osoba s invaliditetom a u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

- Svojim angažmanom kao predsjednica Odbora, kroz nastavak kvalitetne suradnje s udrugama osoba s invaliditetom i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, nastojat ću da zajednički dobrim prijedlozima i mogućim rješenjima dođemo do poboljšanja zakonskog okvira i time ubrzamo ostvarivanje jednakih prava osoba s invaliditetom, posebice žena, u svim segmentima društva - naglasila je završno Sabljar-Dračevac te svima čestitala Međunarodni dan žena.

Okrugli stol nedvosmisleno je pokazao da je nasilje gorući problem jer je već u ovoj godini ubijeno pet žena, a u četiri slučajeva ubojice su bili sinovi, dok u petom slučaju poznanik, a također na tri žene izvršen je pokušaj ubojstva. Iako se ubojstvo kao oblik nasilja rijetko pojavljuje kod žena s invaliditetom, valja istaknuti da su ostali oblici kao što su emocionalno i ekonomsko nasilje višestruko više prisutni nego kod ostalih žena.

 

Izvor: Sabor/SOIH

 

Povezane vijesti